Cesty, silnice a železnice

Nejstarší cesta (kolem roku 1300), spojovala především všechny hrady a hrádky od Tolštejna údolím Křinice až do saského Hohnštejnu. Ze Šluknova odbočovala cesta přes dnešní Sohland do Budišína. Již dlouho před rokem 1440 procházela Šluknovem "solná cesta". Síť silnic se dělila na státní (erární), okresní a obecní.

Železnice pronikla do výběžku až v druhé polovině 19.století. Trať Rumburk Mikulášovice byla dokončena v roce 1884. Do Šluknova přijel první vlak v lednu 1886. Od roku 1810 provozovala vrchnost doručování dopisů i přepravu osob dostavníkem ve vlastní režii. Po roce 1836 se objevují "pošťáci" i ve Šluknově a v roce 1848 je tu zřízen i c.k.poštovní úřad.

Buďte s námi ve spojení