Války a válečné události

Husitské hnutí se dotklo šluknovska jen okrajově. První husitské tažení probíhalo v roce1420 přes Šluknov do Lužice. O dvě léta později táhnou tu husité do Varnsdorfu a svádějí boje s žoldnéři pana Berky. Část husitského voje svedla vítěznou bitvu u osady Valdek. V roce 1429 protahovalo krajem několik "spanilých jízd" a v září téhož roku byla svedena větší bitva mezi vojsky Sirotků, vedenými Prokůpkem, a místním katolickým vojskem, podporovaným žitavskými zbrojnoši. Bitva, která se odehrála pod kopcem Frenzelsberg (na německém území poblíž silnice z Rumburka na Varnsdorf), skončila vítězstvím Husitů. Plenění, loupení a vypalování usedlostí, ba i celých vesnic utichly až po osudné lipanské bitvě.
V roce 1619 se ve výběžku objevili čeští rejthaři, provádějící násilné rekvizice. Valdštejnovy dragouny, (roku 1624), střídá dvojí vpád saských vojsk (1631 a 1632). V roce 1637 se v březnu objevili švédští rejthaři a plenili v celém výběžku. Ve Šluknově lehlo popelem 2O stavení. Další nájezd Švédů, usazených v Budišíně, roku 1639 ohrozil Šluknov. Nájezd se opakoval i následujícího roku. V roce 1642 došlo ke krvavému střetnutí Švédů s císařskými v bitvě pod Vlčí Horou. Naposledy se objevují Švédové v roce l645 s početnou armádou osmi tísíc mužů.
Další války znamenají nové průtahy vojsk šluknovským výběžkem. Roku 1706, v průběhu švédsko-rakouských válek let 1697-1707, zavítal do Šluknova i sám švédský král Karel XII.
Po švédských válkách následovaly dvě války Rakouska o Slezsko (1740-1a 1744-5). Ještě nebyly zahlazeny následky těchto rekvizic a násilností a již propukla válka sedmiletá. Pruští granátníci zaplavují celý výběžek a vytlačují v potyčkách i bitvách vojska císařovny (1756-57).Znovu se objevují granátníci Bedřicha II. v roce 1778. Ani Napoleonova tažení výběžek nevynechala. V roce 1809 protáhlo tudy vojsko saského kurfiřta, a v roce 1813 zaplavila výběžek statisícová armáda francouzská.
Navzdory tomuto víření desititisíců armád a sborů nemůže Šluknov zaznamenat žádnou historickou "bitvu u Šluknova". Veškeré ozbrojené potyčky se strhly v Lipové (1757), ve Velkém Šenově, Dolní Poustevně a před Královstvím.
Při jedné ze svých inspekčních cest navštívil Šluknov Josef II.(2O.září 1779).   Dne 22.září 1847 se při své cestě do Saska zastavili ve Šluknově arcivévodové František Josef, Ferdinand Max a Karel Ludvík. V prusko-rakouské válce protáhla Šluknovem pruská vojska. Jejich armáda se tentokrát chovala prý vyjimečně ukázněně. V roce 1938 obsadila výběžek německá Wehrmacht při okupaci českého pohraničí.

Buďte s námi ve spojení