Požáry a morové rány

Velké požáry byly ve Šluknově v letech: 1577, 1596, 1618. V roce 1634 shořelo celé město až  na čtyři stavení. Po požáru v roce 1710 zbylo jen 24 domku na předměstí.

Nejničivější požár však propukl l3.dubna 1838 v časných ranních hodinách v místní pekárně. Přes čtyřicet stříkaček z blízkého i širokého okolí usilovalo marně o zdolání běsnícího živlu, umocňovaného bouří a silným sněžením. Požár si vyžádal život osmdesátiletého starce, popelem lehlo 162 obytných domů a 19 stodol. Na 263 rodin se ocitlo bez přístřeší. Škoda byla vyčíslena závratnou sumou 440 740 rakouských zlatek.

Kromě požárů a vichřic postihovaly město i morové rány. Roku 1555, roku 1585 (zemřelo při ní   1 113 lidí), roku 1596. Nejhorší morová epidemie dolehla na Šluknov v roce 1632, kdy ze 151 rodin zůstalo na živu jen osm manželských párů. Město v té době obklíčilo a uzavřelo vojsko, zabraňující vstupu i opuštění města. Jednou denně projížděl městem povoz s chlebem. Chléb, pečený v provizorní polní pekárně v polích za městem, byl vhazován do košíků položených u domovních dveří. Nebyl-li chléb u některých domů odebírán, znamenalo to, že v domech už nikdo nežije.

Buďte s námi ve spojení