Světová válka a první pokusy o odtržení

Již první léta války přinesla rozčarování. Množily se seznamy padlých , původně publikovaných v "seznamech hrdinů", ubývalo potravin. Kupní síla rakouské měny prudce klesala. Nedostatky v zásobování vyvolávaly v posledních dvou válečných letech hladové bouře. Padlých přibývalo. Velký památník se seznamem šluknovských padlých pod Křížovým vrchem i menší pomníčky v okolních obcích je dodnes připomínají. Vojenský lazaret (nynější Domov důchodců), plnil nedaleký hřbitov dalšími vojáky, kteří zemřeli na následek svého zranění.

Léta války probíhala i ve znamení zostřeného útoku německých nacionalistů. Jejich "velikonoční program" z roku 1916 prosazoval německé nároky v Čechách až do národnostního rozdělení Čech.

Reakce německého obyvatelstva na vyhlášení samostatného československého státu byla zcela jednoznačná. Již 29.října reagovali němečtí poslanci z českých zemí ve Vídni prohlášením o odtržení pohraničních oblastí od českého státu a vytvoření " Provincie Deutschböhmen". V polovině listopadu se podařilo čs.vládě částečně vybudovat vojenskou moc a začal rozhodný nápor proti tzv. Deutschböhmen. Pronikání čs.vojenských oddílů nabývalo na intenzitě. Po obsazení železniční stanice Jedlová byla kontrolována doprava mezi Děčínem a Rumburkem. Počátkem prosince byly dny Deutschböhmen sečteny.

Buďte s námi ve spojení