Dům kultury

Jedná se o secesní budovu v ulici T. G. Masaryka, postavenou na místě nejstarší restaurace a hotelu „U Jelena". Přestavba objektu (bývalý hostinec) v letech 1901 - 1906 jako nárožní dvoupatrový objekt s osmibokou věží v nároží - městská spořitelna. Zejména interiér je mimořádně celistvou secesní architekturou, zatímco obě průčelí jsou provedena v nebarokní tektonice, již však s řadou secesních štukových prvků (socha Spořivosti, štuky včel, úlů, atd.).

V interiérech navržených v duchu geometrické secese s řadou původních prvků - dveře, mříže, zábradlí, vitráže, kazetové stropy, krby, dokonce i pohyblivý zabudovaný trezor... Řezbářské a truhlářské práce jsou v souladu s reprezentačním účelem a architektonickým pojetím celého objektu. Stavba je velmi hodnotným a poměrně dobře zachovalým příkladem eklektické architektury.

Objekt má fasády bohatě členěné nebarokními štukovými architektonickými články s osmibokou třípatrovou věží, tvořící dominantu náměstí.
Dříve tedy zde bylo sídlo spořitelny a pobočky banky, nyní se prostory této dominantní budovy využívají pro různé kulturní a společenské akce.
V přízemí Domu kultury se nachází nově zrekonstruovaná restaurace, v 1. patře pak společenský sál a salonek, ve 2. patře výstavní síň, společenská místnost a prostory kanceláře kulturního oddělení města, které kromě Domu kultury spravuje rovněž Městskou knihovnu a kino Dukla.

DŮM KULTURY PRO DOSPĚLÉ

 •  ŠRAMLÍK - nedělní taneční zábava (dechovka), která je pořádána 1x měsíčně pro české i německé návštěvníky.
 •  VÝSTAVY - např. Velikonoční výstava, výstava Dovedné ruce, výstava betlémů, mysliveckých trofejí, skla, různé výstavy od občanů Šluknova a jeho okolí (obrazy, malované hedvábí, sušina, paličkování, dřevořezba,...).
 •  TANEČNÍ ZÁBAVA - sbohatým kulturním programem, např. módní přehlídkou, sTravesty show,... Majálesová a Hubertská zábava
 •  KONCERTY - vážné hudby, adventní, koncerty známých osobností české populární scény, revivalových skupin.
 •  TANEČNÍ KURZY pro dospělé - probíhá již 2. ročník a vede kzdokonalování vybraných společenských a latinsko-amerických tanců.
 •  PLESY různých organizací a firem, maturitní plesy.

DŮM KULTURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

 •  KARNEVAL - ocenění nejkrásnějších masek, soutěže, diskotéka.
 •  MIKULÁŠ - rozdávání mikulášských balíčků od čertů „Zemanů", Mikuláše a za pomoci několika andělů. Poté probíhají různé soutěže dle věkových kategorií.
 •  VÝSTAVY - možnost pro mateřské, speciální, základní i střední školy presentovat svou práci vnašem kulturním zařízení.
 •  KONCERTY - závěrečné, absolventské a vánoční koncerty žáků Základní umělecké školy Šluknov, Akademie ZUŠ - koncertní přehlídka základních uměleckých škol Šluknovského výběžku.
 •  DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - pro mateřské, speciální, základní i střední školy.
 •  PROTIDROGOVÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE A SOUVISEJÍCÍCH NEŽÁDOUCÍCH JEVŮ VE ŠLUKNOVĚ - soubor přednášek zahrnujících prevenci kriminality, závislostí, agresivního chování, vztahové problematiky, sexuálního chování, šikany.
 •  HROU PROTI AIDS - interaktivní hra pro II. stupeň základních a speciálních škol, pro studenty středních škol.
 •  VÝTVARNÉ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽE - pro děti zMŠ, žáky ZŠ a speciální základní školy.
 •  TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ A STUDENTY - záměrem těchto kurzů je seznámit žáky spohybovou a taneční průpravou prostřednictvím společenských a latinsko-amerických tanců, dále rozvíjet jejich aktivitu při kolektivní zábavě a současně přispět kvhodnému využití volného času.
 •  DUHA - soutěž sedmi základních škol (ZŠ J. Vohradského Šluknov, ZŠ Jiříkov, ZŠ Rumburk - U nemocnice, ZŠ Rumburk - Tyršova ul., ZŠ Velký Šenov, ZŠ Chřibská, ZŠ Dolní Poustevna) Šluknovského výběžku o putovní pohár - sport, znalosti zoblasti hudby, památek, počítačové techniky, myslivosti, ekologie, zdravovědy, včelařství, požární ochrany, přírody, dále rukodělné a estetické dovednosti.

DŮM KULTURY - OSTATNÍ AKCE

 •  HUDBA SPOJUJE SOUSEDY - každoroční přátelské setkání českých a německých starostů tzv. „Pětiměstí" (Šluknov, Jiříkov, Sohland, Neusalza-Spremberg a Oppach) a jejich občanů na kopci Jitrovník vKrálovství. U této příležitosti je každoročně vydávána pamětní pohlednice tohoto již neexistujícího rekreačního zařízení.
 •  DEN ÚCTY KE STÁŘÍ - poděkování starosty města seniorům za jejich příkladnou práci, za výchovu a péči o své děti. Odpoledne je plné hudby, tance a vystoupení našich dětí a jejich učitelek.
 •  Setkání automobilových veteránů, přehlídka motocyklů Čechie-Böhmerland, setkání vojenských veteránů
 •  Výroční členské schůze Svazu důchodců a Svazu invalidů
 •  Semináře, besedy, přednášky (vlastivědné, přírodovědné), školení volebních komisí a různých firem
 •  Jednání organizací, politických stran a firem

Buďte s námi ve spojení