Stručný popis Šluknova

Šluknov, je malé město (cca 6000 obyvatel), ležící přibližně uprostřed stejnojmenného výběžku na severu České Republiky. Okolní krajina je většinou mírná vrchovina s širokými údolími kolem 340 m.n.m. Okolní vrchy jsou mezi 400 až 500 metrů nadmořské výšky.

Stručný popis Šluknova

V údolích podél vodních toků jsou rozložena i ostatní města výběžku, Rumburk, Jiříkov, Varnsdorf, Velký Šenov, Mikulášovice a Dolní Poustevna. Celý Šluknovský výběžek je do vnitrozemí České Republiky uzavřen hradbou Lužických hor (600 - 700 m.n.m) a proto se zdá být spíše součástí Německa, obklopujícího toto území ze tří stran. Ovšem již od počátků Českého státu náleželo toto území k českým zemím, i když bylo osídleno obyvatelstvem německé národnosti. Toto území patřilo vždy mezi nejhustěji osídlené oblasti jak Českého státu, tak později i Rakouských zemí, ke kterým Čechy připadly. Krajina okolí Šluknova, je tedy staletí obdělávanou urbanizovanou zemí, kde je dotek lidské ruky vidět na každém kroku. Protože však oblast nebyla nikdy sídlem těžkých průmyslových podniků, ale vždy se jednalo o lehky průmysl zpracovatelský, ponejvíce textilní nejsou jizvy způsobené člověkem krajině tak výrazné jako v jiných oblastech severních Čech.

Návštěvník zde tedy najde kopcovitou hustě osídlenou krajinu, porostlou smrkovými lesy plnou měst a vesnic, ale s pěknými výhledy a řadou přírodních zajímavostí . V okolí Šluknova i ve městě samém je také celá řada historických a architektonických památek, které jistě stojí za zhlédnutí.
Chcete-li naše město navštívit, můžete jet z Prahy po silnici I.třídy č.9 do Rumburku a dále po silnici II. třídy č.263. Vzdálenost z Prahy je 130 km, z Liberce nebo Ústí nad Labem shodně 80 km.

Znak města

V modrém štítě stříbrná kvádrovaná hradba s prázdnou černou branou. Z hradby vynikají dvě stříbrné bosované věže s cimbuřím. Po stranách brány a ve věžích po jednom černém obloukovém oknu. Hradba a brána přeloženy zlatým gotickým štítkem se zkříženými březovými ostrvemi přirozené barvy.

Vlajka města

List tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, zubatý bílý s osmi zuby vysokými dvanáctinu šířky listu a sedmi stejnými mezerami, a černý, v poměru 3 : 5 : 4. V bílém a černém pruhu žlutý gotický štítek se zkříženými březovými ostrvemi. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. Autorem vlajky je heraldik z Ostravy p. Jan Tejkal.

Logo města

Obrazový symbol je tvořen literou „Š“ s grafickou hříčkou obráceného háčku, ten díky své poloze a orientaci spolu s literou „S“ podporuje v symbolické rovině jedinečnost města Šluknov, které je nesevernějším městem České republiky. Autorem je grafik Radek Tesař z Jiřetína pod Jedlovou.

Soubory ke stažení

clanky10550/sluknov-vlajka.pdf436 kBRozhodnutí o udělení vlajkyVloženo: 18. 03. 2022, 11:41h

Buďte s námi ve spojení