Šluknovské noviny OnLine - ročník 2021

Šluknovské noviny

 

Noviny zpracovává Odbor kultury MěÚ Šluknov ve složení:

šéfredaktor a inzerce: Jitka Schneiderová (č. mob. 731 411 505) sefredaktor@mesto-sluknov.cz

grafik a inzerce: Klára Štěpánková (č. mob. 731 411 504)

e-mail redakce: sluknovak@mesto-sluknov.cz


Své příspěvky můžete zaslat na e-mailové adresy nebo vložit do podatelny na MěÚ Šluknov nebo ve Šluknovském zámku či v Domě kultury Šluknov (vzpomínky, poděkování a články jsou uveřejněny zdarma, inzerce je placená).

 

 

Vydává: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688 v nákladu 900ks,
e-mail: sluknovak@mesto-sluknov.cz. Uzávěrka každého čísla do 25. dne v měsíci.
Šéfredaktor a inzerce Jitka Schneiderová, č. mob. 731 411 505, e-mail: sefredaktor@mesto-sluknov.cz.
Nepodepsané materiály jsou redakční. Povoleno MKČR pod r. č. E 12233.
Tisk: Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk.
Názory redakce se nemusí shodovat s názory dopisovatelů a vydavatel nezodpovídá za obsah placené inzerce.
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo externí materiály upravovat a krátit.

Soubory ke stažení

clanky12885/sn0121.pdf7,48 MBč.1 - LedenVloženo: 25. 01. 2021, 15:07h
clanky12885/sn0221_compressed.pdf2,74 MBč.2 - ÚnorVloženo: 26. 02. 2021, 15:10h
clanky12885/sn0321compressed.pdf2,13 MBč.3 - BřezenVloženo: 28. 03. 2021, 20:39h
clanky12885/sn0421_compressed.pdf2,49 MBč.4 - DubenVloženo: 26. 04. 2021, 16:03h
clanky12885/sn0521_compressed.pdf2,96 MBč.5 - KvětenVloženo: 27. 05. 2021, 13:49h
clanky12885/sn0621.pdf3,91 MBč.6 - ČervenVloženo: 25. 06. 2021, 12:59h
clanky12885/sn0721.pdf3,64 MBč.7 - ČervenecVloženo: 29. 07. 2021, 16:59h
clanky12885/sn0821.pdf4,11 MBč.8 - SrpenVloženo: 13. 08. 2021, 10:28h
clanky12885/sn0921.pdf3,65 MBč.9 - ZáříVloženo: 10. 09. 2021, 11:33h
clanky12885/sn1021.pdf4,02 MBč.10 - ŘíjenVloženo: 11. 10. 2021, 15:56h

Buďte s námi ve spojení