Šluknovské noviny OnLine - ročník 2024

Šluknovské noviny

 

Noviny zpracovává Organizační složka Kultura a cestovní ruch MěÚ Šluknov ve složení:

šéfredaktor a inzerce: Jitka Schneiderová (č. mob. 731 411 505) sefredaktor@mesto-sluknov.cz

grafik a inzerce: Klára Štěpánková (č. mob. 731 411 504)

e-mail redakce: sluknovak@mesto-sluknov.cz


Své příspěvky můžete zaslat na e-mailové adresy nebo vložit do podatelny na MěÚ Šluknov nebo ve Šluknovském zámku či v Domě kultury Šluknov (vzpomínky, poděkování a články jsou uveřejněny zdarma, inzerce je placená).

 

 

Vydává: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688 v nákladu 900ks,
e-mail: sluknovak@mesto-sluknov.cz. Uzávěrka každého čísla do 25. dne v měsíci.
Šéfredaktor a inzerce Jitka Schneiderová, č. mob. 731 411 505, e-mail: sefredaktor@mesto-sluknov.cz.
Nepodepsané materiály jsou redakční. Povoleno MKČR pod r. č. E 12233.
Tisk: Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk.
Názory redakce se nemusí shodovat s názory dopisovatelů a vydavatel nezodpovídá za obsah placené inzerce.
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo externí materiály upravovat a krátit.

Soubory ke stažení

clanky14757/sn0124.pdf4,01 MBč.1 - LedenVloženo: 12. 01. 2024, 08:39h
clanky14757/sn0224.pdf3,46 MBč.2 - ÚnorVloženo: 11. 02. 2024, 12:00h
clanky14757/sn0324.pdf2,13 MBč.3 - BřezenVloženo: 11. 03. 2024, 13:38h
clanky14757/sn0424.pdf2,35 MBč.4 - DubenVloženo: 12. 04. 2024, 09:01h

Buďte s námi ve spojení