Šluknovské noviny OnLine - ročník 2019

Šluknovské noviny

 

Noviny zpracovává Odbor kultury MěÚ Šluknov ve složení:

šéfredaktor: Jitka Schneiderová (č. mob. 731 411 505) sefredaktor@mesto-sluknov.cz

grafik a inzerce: Renáta Parkmanová (č. mob. 731 411 504)

e-mail redakce: sluknovak@mesto-sluknov.cz


Své příspěvky můžete zaslat na e-mailové adresy nebo vložit do podatelny na MěÚ Šluknov nebo ve Šluknovském zámku či v Domě kultury Šluknov (vzpomínky, poděkování a články jsou uveřejněny zdarma, inzerce je placená).

 

 

Vydává: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688 v nákladu 900ks,
e-mail: sluknovak@mesto-sluknov.cz. Uzávěrka každého čísla do 25. dne v měsíci.
Šéfredaktor a inzerce Jitka Schneiderová, č. mob. 731 411 505, e-mail: sefredaktor@mesto-sluknov.cz.
Nepodepsané materiály jsou redakční. Povoleno MKČR pod r. č. E 12233.
Tisk: Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk.
Názory redakce se nemusí shodovat s názory dopisovatelů a vydavatel nezodpovídá za obsah placené inzerce.
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo externí materiály upravovat a krátit.

Soubory ke stažení

clanky11386/sn0119.pdf2,45 MBč.1 - LedenVloženo: 21. 01. 2019, 09:11h
clanky11386/sn0219.pdf4,34 MBč.2 - ÚnorVloženo: 20. 02. 2019, 16:34h
clanky11386/sn0319.pdf5,78 MBč.3 - BřezenVloženo: 18. 03. 2019, 15:15h
clanky11386/sn0419.pdf5,25 MBč.4 - DubenVloženo: 18. 04. 2019, 07:41h
clanky11386/sn0519.pdf5,35 MBč.5 - KvětenVloženo: 20. 05. 2019, 09:06h
clanky11386/sn0619.pdf5,09 MBč.6 - ČervenVloženo: 18. 06. 2019, 07:51h
clanky11386/sn0719.pdf1,23 MBč.7 - ČervenecVloženo: 24. 07. 2019, 07:23h
clanky11386/sn0819.pdf972 kBč.8 - SrpenVloženo: 19. 08. 2019, 07:38h
clanky11386/sn0919.pdf5,57 MBč.9 - ZáříVloženo: 20. 09. 2019, 07:07h
clanky11386/sn1019.pdf4,11 MBč.10 - ŘíjenVloženo: 17. 10. 2019, 09:05h
clanky11386/sn1119.pdf2,88 MBč.11 - ListopadVloženo: 20. 11. 2019, 11:05h
clanky11386/sn1219.pdf4,75 MBč.12 - ProsinecVloženo: 20. 12. 2019, 12:04h

Buďte s námi ve spojení