Šluknovské noviny OnLine - ročník 2020

Šluknovské noviny

 

Noviny zpracovává Odbor kultury MěÚ Šluknov ve složení:

šéfredaktor: Jitka Schneiderová (č. mob. 731 411 505) sefredaktor@mesto-sluknov.cz

grafik a inzerce: Renáta Parkmanová (č. mob. 731 411 504)

e-mail redakce: sluknovak@mesto-sluknov.cz


Své příspěvky můžete zaslat na e-mailové adresy nebo vložit do podatelny na MěÚ Šluknov nebo ve Šluknovském zámku či v Domě kultury Šluknov (vzpomínky, poděkování a články jsou uveřejněny zdarma, inzerce je placená).

 

 

Vydává: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688 v nákladu 900ks,
e-mail: sluknovak@mesto-sluknov.cz. Uzávěrka každého čísla do 25. dne v měsíci.
Šéfredaktor a inzerce Jitka Schneiderová, č. mob. 731 411 505, e-mail: sefredaktor@mesto-sluknov.cz.
Nepodepsané materiály jsou redakční. Povoleno MKČR pod r. č. E 12233.
Tisk: Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk.
Názory redakce se nemusí shodovat s názory dopisovatelů a vydavatel nezodpovídá za obsah placené inzerce.
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo externí materiály upravovat a krátit.

Soubory ke stažení

clanky12013/sn0120.pdf1,16 MBč.1 - LedenVloženo: 22. 01. 2020, 10:41h
clanky12013/sn0220.pdf4,97 MBč.2 - ÚnorVloženo: 21. 02. 2020, 07:51h
clanky12013/sn0320.pdf4,74 MBč.3 - BřezenVloženo: 20. 03. 2020, 10:59h
clanky12013/sn0420.pdf2,82 MBč.4 - DubenVloženo: 21. 04. 2020, 09:22h
clanky12013/sn0520.pdf4,89 MBč.5 - KvětenVloženo: 19. 05. 2020, 10:11h
clanky12013/sn0620.pdf4,40 MBč.6 - ČervenVloženo: 18. 06. 2020, 08:17h
clanky12013/sn0720.pdf1,12 MBč.7 - ČervenecVloženo: 20. 07. 2020, 08:32h
clanky12013/sn0820.pdf9,59 MBč.8 - SrpenVloženo: 24. 08. 2020, 21:36h
clanky12013/sn0920.pdf8,55 MBč.9 - ZáříVloženo: 01. 10. 2020, 10:33h
clanky12013/sn1020.pdf11,50 MBč.10 - ŘíjenVloženo: 20. 10. 2020, 08:53h
clanky12013/sn1120.pdf8,31 MBč.11 - ListopadVloženo: 23. 11. 2020, 20:24h
clanky12013/sn1220.pdf8,13 MBč.12 - ProsinecVloženo: 22. 12. 2020, 11:46h

Buďte s námi ve spojení