Šluknovské noviny OnLine - ročník 2022

Šluknovské noviny

 

Noviny zpracovává Odbor kultury MěÚ Šluknov ve složení:

šéfredaktor a inzerce: Jitka Schneiderová (č. mob. 731 411 505) sefredaktor@mesto-sluknov.cz

grafik a inzerce: Klára Štěpánková (č. mob. 731 411 504)

e-mail redakce: sluknovak@mesto-sluknov.cz


Své příspěvky můžete zaslat na e-mailové adresy nebo vložit do podatelny na MěÚ Šluknov nebo ve Šluknovském zámku či v Domě kultury Šluknov (vzpomínky, poděkování a články jsou uveřejněny zdarma, inzerce je placená).

 

 

Vydává: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688 v nákladu 900ks,
e-mail: sluknovak@mesto-sluknov.cz. Uzávěrka každého čísla do 25. dne v měsíci.
Šéfredaktor a inzerce Jitka Schneiderová, č. mob. 731 411 505, e-mail: sefredaktor@mesto-sluknov.cz.
Nepodepsané materiály jsou redakční. Povoleno MKČR pod r. č. E 12233.
Tisk: Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk.
Názory redakce se nemusí shodovat s názory dopisovatelů a vydavatel nezodpovídá za obsah placené inzerce.
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo externí materiály upravovat a krátit.

Soubory ke stažení

clanky12885/sn0122.pdf3,69 MBč.1 - LedenVloženo: 10. 01. 2022, 14:27h
clanky12885/sn0222.pdf3,45 MBč.2 - ÚnorVloženo: 21. 02. 2022, 14:00h
clanky12885/sn0322.pdf3,13 MBč.3 - BřezenVloženo: 13. 03. 2022, 09:39h
clanky12885/sn0422.pdf3,49 MBč.4 - DubenVloženo: 11. 04. 2022, 11:01h
clanky12885/sn0522.pdf4,01 MBč.5 - KvětenVloženo: 11. 05. 2022, 09:08h
clanky12885/sn0622.pdf4,31 MBč.6 - ČervenVloženo: 10. 06. 2022, 10:31h
clanky12885/sn0722.pdf5,12 MBč.7 - ČervenecVloženo: 08. 07. 2022, 16:13h
clanky12885/sn0822.pdf4,25 MBč.8 - SrpenVloženo: 11. 08. 2022, 10:05h
clanky12885/sn0922.pdf4,70 MBč.9 - ZáříVloženo: 12. 09. 2022, 15:41h
clanky12885/sn1022.pdf3,85 MBč.10 - ŘíjenVloženo: 10. 10. 2022, 16:01h
clanky12885/sn1122.pdf3,55 MBč.11 - ListopadVloženo: 10. 11. 2022, 16:49h
clanky12885/sn1222.pdf3,67 MBč.12 - ProsinecVloženo: 09. 12. 2022, 15:58h

Buďte s námi ve spojení