Šluknovské noviny OnLine - ročník 2021

Šluknovské noviny

 

Noviny zpracovává Odbor kultury MěÚ Šluknov ve složení:

šéfredaktor a inzerce: Jitka Schneiderová (č. mob. 731 411 505) sefredaktor@mesto-sluknov.cz

grafik a inzerce: Klára Štěpánková (č. mob. 731 411 504)

e-mail redakce: sluknovak@mesto-sluknov.cz


Své příspěvky můžete zaslat na e-mailové adresy nebo vložit do podatelny na MěÚ Šluknov nebo ve Šluknovském zámku či v Domě kultury Šluknov (vzpomínky, poděkování a články jsou uveřejněny zdarma, inzerce je placená).

 

 

Vydává: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688 v nákladu 900ks,
e-mail: sluknovak@mesto-sluknov.cz. Uzávěrka každého čísla do 25. dne v měsíci.
Šéfredaktor a inzerce Jitka Schneiderová, č. mob. 731 411 505, e-mail: sefredaktor@mesto-sluknov.cz.
Nepodepsané materiály jsou redakční. Povoleno MKČR pod r. č. E 12233.
Tisk: Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk.
Názory redakce se nemusí shodovat s názory dopisovatelů a vydavatel nezodpovídá za obsah placené inzerce.
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo externí materiály upravovat a krátit.

Soubory ke stažení

clanky13589/sn0121.pdf7,48 MBč.1 - LedenVloženo: 10. 01. 2022, 13:47h
clanky13589/sn0221_compressed.pdf2,74 MBč.2 - ÚnorVloženo: 10. 01. 2022, 13:47h
clanky13589/sn0321compressed.pdf2,13 MBč.3 - BřezenVloženo: 10. 01. 2022, 13:47h
clanky13589/sn0421_compressed.pdf2,49 MBč.4 - DubenVloženo: 10. 01. 2022, 13:47h
clanky13589/sn0521_compressed.pdf2,96 MBč.5 - KvětenVloženo: 10. 01. 2022, 13:47h
clanky13589/sn0621.pdf3,91 MBč.6 - ČervenVloženo: 10. 01. 2022, 13:47h
clanky13589/sn0721.pdf3,64 MBč.7 - ČervenecVloženo: 10. 01. 2022, 13:47h
clanky13589/sn0821.pdf4,11 MBč.8 - SrpenVloženo: 10. 01. 2022, 13:47h
clanky13589/sn0921.pdf3,65 MBč.9 - ZáříVloženo: 10. 01. 2022, 13:47h
clanky13589/sn1021.pdf4,02 MBč.10 - ŘíjenVloženo: 10. 01. 2022, 13:47h
clanky13589/sn1121.pdf3,48 MBč.11 - ListopadVloženo: 10. 01. 2022, 13:47h
clanky13589/sn1221.pdf3,63 MBč.12 - ProsinecVloženo: 10. 01. 2022, 13:47h

Buďte s námi ve spojení