Šluknovské noviny OnLine - ročník 2023

Šluknovské noviny

 

Noviny zpracovává Organizační složka Kultura a cestovní ruch MěÚ Šluknov ve složení:

šéfredaktor a inzerce: Jitka Schneiderová (č. mob. 731 411 505) sefredaktor@mesto-sluknov.cz

grafik a inzerce: Klára Štěpánková (č. mob. 731 411 504)

e-mail redakce: sluknovak@mesto-sluknov.cz


Své příspěvky můžete zaslat na e-mailové adresy nebo vložit do podatelny na MěÚ Šluknov nebo ve Šluknovském zámku či v Domě kultury Šluknov (vzpomínky, poděkování a články jsou uveřejněny zdarma, inzerce je placená).

 

 

Vydává: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688 v nákladu 900ks,
e-mail: sluknovak@mesto-sluknov.cz. Uzávěrka každého čísla do 25. dne v měsíci.
Šéfredaktor a inzerce Jitka Schneiderová, č. mob. 731 411 505, e-mail: sefredaktor@mesto-sluknov.cz.
Nepodepsané materiály jsou redakční. Povoleno MKČR pod r. č. E 12233.
Tisk: Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk.
Názory redakce se nemusí shodovat s názory dopisovatelů a vydavatel nezodpovídá za obsah placené inzerce.
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo externí materiály upravovat a krátit.

Soubory ke stažení

clanky14205/sn0123.pdf3,65 MBč.1 - LedenVloženo: 10. 01. 2023, 13:37h
clanky14205/sn0223.pdf3,86 MBč.2 - ÚnorVloženo: 10. 02. 2023, 10:08h
clanky14205/sn0323.pdf4,07 MBč.3 - BřezenVloženo: 10. 03. 2023, 13:30h
clanky14205/sn0423.pdf4,78 MBč.4 - DubenVloženo: 12. 04. 2023, 10:28h
clanky14205/sn0523.pdf5,26 MBč.5 - KvětenVloženo: 10. 05. 2023, 12:01h
clanky14205/sn0623.pdf4,18 MBč.6 - ČervenVloženo: 09. 06. 2023, 12:27h
clanky14205/sn0723.pdf6,00 MBč.7 - ČervenecVloženo: 11. 07. 2023, 11:11h
clanky14205/sn0823.pdf6,30 MBč.8 - SrpenVloženo: 10. 08. 2023, 15:23h
clanky14205/sn0923.pdf4,89 MBč.9 - ZáříVloženo: 11. 09. 2023, 10:49h
clanky14205/sn1023.pdf5,41 MBč.10 - ŘíjenVloženo: 11. 10. 2023, 09:49h
clanky14205/sn1123.pdf5,69 MBč.11 - ListopadVloženo: 11. 11. 2023, 16:44h
clanky14205/sn1223.pdf5,21 MBč.12 - ProsinecVloženo: 11. 12. 2023, 11:31h

Buďte s námi ve spojení