Kde obdržíte pytle na využitelné složky komunálního odpadu

Žluté pytle na drobný plast a PET lahve, oranžové pytle na kompozitní obaly – tetra pack, šedé pytle na drobné kovové předměty obdržíte:

  • na MěÚ ve Šluknově, odbor rozvoje a životního prostředí, nám. Míru 1, Šluknov – I. patro, dveře č. 12
  • na MěÚ ve Šluknově, recepce – přízemí
  • v Městské knihovně ve Šluknově, T. G. Masaryka 638, Šluknov
  • ve sběrném dvoře v areálu Technických služeb Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov, tel.: + 420 773 949 474, + 420 412 386 202.

Svoz pytlů probíhá 1x za 2 měsíce (liché měsíce), a to vždy první pondělí v měsíci (přesné datum naleznete ve svozovém kalendáři) na stanovené sběrové trase.

Buďte s námi ve spojení