Kde obdržíte pytle na využitelné složky komunálního odpadu a typizované pytle na biologicky rozložitelný odpad

Žluté pytle na drobný plast a PET lahve, oranžové pytle na kompozitní obaly – tetra pack, šedé pytle na drobné kovové předměty obdržíte:

  • na MěÚ ve Šluknově, odbor rozvoje a životního prostředí , nám. Míru 1, Šluknov – I. patro, dveře č. 12
  • na MěÚ ve Šluknově, recepce - přízemí
  • ve sběrném dvoře v areálu Technických služeb Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov,
    tel.: + 420 773 949 474, + 420 412 386 202.

Buďte s námi ve spojení