Formulář - ohlášení plátce poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Tabulka s cenami za nádobu a svoz. Sazba za nádoby 0,60 Kč / 1 l

Objem popelnice 

26 svozů / 14 denní svoz

* 39 svozů / kombinovaný svoz

52 svozů / týdenní svoz

80

1 248,- Kč

1 872,- Kč

2 496,- Kč

110

1 716,- Kč

2 574,- Kč

3 432,- Kč

120

1 872,- Kč

2 808,- Kč

3 744,- Kč

240

3 744,- Kč

5 616,- Kč

7 488,- Kč

360

5 616,- Kč

8 424,- Kč

11 232,- Kč

770

12 012,- Kč

18 018,- Kč

24 024,- Kč

1100

17 160,- Kč

25 740,- Kč

34 320,- Kč

* kombinovaný – 39 svozů = 1. 11. - 30. 4. - týdenní svoz / 1. 5. - 31. 10. - čtrnáctidenní svoz, tento typ svozu nemá souvislost se svozem BIO odpadu

 

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

  • vyplňte za každou vlastněnou nemovitou věc (tj. 1 nemovitost = 1 formulář, 10 nemovitostí = 10 formulářů), v případě na sebe navazujících bytových domů je možno zvolit společnou nádobu pro více č. p.
  • pokud má nemovitost více vlastníků bude zaslán pouze jeden formulář, ve kterém budou zmíněni všichni vlastníci
*kombinovaný – 39 svozů = 1.11. - 30.4. - týdenní svoz / 1.5. - 31.10. - čtrnáctidenní svoz, tento typ svozu nemá souvislost se svozem BIO odpadu

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR pro účely ohlášení plátce poplatku.

Buďte s námi ve spojení