Podnikatelé

Město Šluknov umožňuje uzavřít s právnickými a podnikajícími fyzickými osobami písemnou smlouvu na základě, které se zapojí do obecního systému. V rámci této smlouvy mohou odkládat vybrané složky komunálního odpadu do nádob na tříděný odpad umístěných na veřejných prostranstvích. Těmito složkami jsou plasty, papír vč. tetrapaku (nápojové kartony), sklo a kovy, které vznikly při nevýrobní činnosti.

Cenový výměr od 1.1.2024 činí 1020 Kč/rok + 21% DPH.

Buďte s námi ve spojení