Svozové dny tříděného odpadu

Svozové dny tříděného odpadu

 

BIOPOPELNICE

- v případě poskytnutí a užívání nádoby na bioodpad bude nádoba na směsný komunální odpad svážena 1 × 14 dní

termín svozu bioodpadu – v domech, kde je svoz popelnic nebo kontejnerů na směsný komunální odpad v pondělí a úterý, je svoz hnědé popelnice v úterý vždy v sudý týden. V domech, kde je svoz popelnic nebo kontejnerů na směsný komunální odpad ve středu a čtvrtek, je svoz hnědé popelnice ve čtvrtek vždy v sudý týden.

 

Pytle na tříděný odpad

  • svoz pytlů byl zrušen, jednotlivé složky je nutno třídit do tomu určených kontejnerů

 

Červené kontejnery na elektroodpad

(drobné vysloužilé elektrospotřebiče)

Červené stacionární kontejnery jsou rozmístěny v těchto lokalitách:

  • Sídliště , naproti č.p. 1006  (u bývalé autodílny)
  • ul. Sladovnická (Tesco)
  • ul. Pivovarnická (Prodejna D+S - náměstí)

Do stacionárních kontejnerů patří:

Baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, varné konvice, sendvičovače, toustovače, elektronické hračky   a podobně.

Do stacionárních kontejnerů nepatří:

Televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké domácí spotřebiče (jako např. ledničky, pračky, chladničky a podobně).
Veškerá elektrozařízení (bez výjimek) můžete bezplatně odevzdat na sběrný dvůr, prosíme, neodkládejte je vedle kontejnerů!

Buďte s námi ve spojení