Svozové dny tříděného odpadu

Svozové dny tříděného odpadu

- v případě poskytnutí a užívání nádoby na bioodpad  bude nádoba na směsný komunální odpad svážena 1 × 14 dní

- termín svozu – V domech, kde je svoz popelnic nebo kontejnerů na směsný komunální odpad  v pondělí, úterý a ve středu, je svoz hnědé popelnice v úterý vždy v sudý týden. V domech, kde je svoz popelnic nebo kontejnerů  na směsný komunální odpad  ve čtvrtek a v pátek, je svoz hnědé popelnice v pátek vždy v sudý týden.

Buďte s námi ve spojení