Svozové dny tříděného odpadu

Svozové dny tříděného odpadu

 

BIOPOPELNICE

- v případě poskytnutí a užívání nádoby na bioodpad bude nádoba na směsný komunální odpad svážena 1 × 14 dní

- termín svozu – V domech, kde je svoz popelnic nebo kontejnerů na směsný komunální odpad v pondělí a úterý, je svoz hnědé popelnice v úterý vždy v sudý týden. V domech, kde je svoz popelnic nebo kontejnerů  na směsný komunální odpad  ve středu a čtvrtek, je svoz hnědé popelnice v pátek vždy v sudý týden.

Pytle na tříděný odpad

- svoz pytlů probíhá 1x za 2 měsíce (liché měsíce), a to vždy první pondělí v měsíci (přesné datum naleznete ve svozovém kalendáři) na stanovené sběrové trase

Buďte s námi ve spojení