Základní informace o odpadech ve Šluknově

Následující pokyny se týkají odpadu vzniklého činností fyzických osob na území města Šluknova včetně všech jeho městských částí (v domácnostech, nemovitostech sloužících k individuální rekreaci apod.) Není-li dále uvedeno jinak, je likvidace pro občany bezplatná. (Odpadu, který vznikl při podnikání fyzických či právnických osob se musí podnikatelé zbavovat za úplatu, na základě individuálních smluv s některou firmou oprávněnou odpady přebírat.) V přílohách naleznete mimo jiné i plán odpadového hospodářství města Šluknov.

Základní informace o odpadech ve Šluknově

Využitelný odpad

Komodity: papíry, karton, kovy, sklo, tetrapaky, polystyren, igelitové sáčky a tašky, PET lahve, kelímky od potravin a jiné

Kam s ním:

1.    papír, sklo barevné, čiré sklo, plast  je možno odkládat do barevných kontejnerů (zde je mapa rozmístění separačních kontejnerů). papír - modrý kontejner, sklo barevné - zelený kontejner se zeleným víkem, čiré sklo - zelený kontejner s bílým víkem, plast - žlutý kontejner. kontejnery jsou označeny popisem.

2.    drobný plast, vč. PET lahví je možné odkládat  ve žlutých pytlích, kompozitní obaly - tetra packy v oranžových pytlích a drobné kovy - plechovky od potravin apod. v šedých pytlích je možno odkládat v uvedených termínech  na sběrovou trasu (kde získat pytle na tříděný odpad a typizované pytle na biologicky rozložitelný odpad, zde je mapa sběrových tras, termíny svozů)

3.    vše lze odkládat též ve sběrném dvoře - areál Technických služeb Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov (informace o sběrném dvoře)

4.    papír, příp. plast, a kov lze odevzdat v některé sběrně surovin nebo kovošrotu

5.    dát svým dětem do školy, pokud škola pořádá sběr konkrétního materiálu

 

Směsný komunální odpad

Komodity: odpad vzniklý v domácnosti, ze kterého  byl již vytříděn výše uvedený využitelný odpad

Kam s ním:

1.    odložit do označených popelnic či kontejnerů v místě svého trvalého bydliště (poplatek za komunální odpad, kde řešit případné problémy s vývozem a kapacitou popelnic) v uvedených svozových dnech (zde)

2.    v modrých pytlích svozové firmy odložit vedle popelnic (kde obdržíte pytle na směsný komunální odpad)

 

Objemný odpad

Komodity: odpad z domácnosti, který se pro své rozměry nevejde do popelnice a také ojeté pneumatiky z osobního vozidla

Kam s ním:

1.    do zvláštní sběrné nádoby umístěné v městské kompostárně nacházející se v Tovární ulici v množství max. 500 kg na společnou domácnost a kalendářní rok, každá domácnost při první návštěvě kompostárny obdrží kartičku do sběrného dvora

2.    do velkoobjemového kontejneru umísťovaného několikrát v kalendářním roce na vybraných místech ve městě - odpady budou přebírány obsluhou po prokázání trvalého bydliště ve Šluknově (občanský průkaz)

Umístění kontejnerů v roce 2022: 23. dubna, 23. července, 24. září, místo a čas : Císařský p.p.č. 1020/1 „U Konzumu“ u kontejnerů na tříděný odpad od 8:00 hod do 10:00 hod; Šluknov – p.p.č. 1547/5 pod parkovištěm u hřiště mezi ulicemi Sokolská a Svatopluka Čecha od 11:00 hod do 13:00 hodin, ; Království – st.p.č. 374/1 – dřívější Vlachovka (od kostela směrem na Jiříkov) od 14:00 hodin do 16:00 hodin.

3.    možnost objednání odvozu objemného odpadu ( valník, kontejner, multikára)  za úhradu dopravného do sběrného dvora dle platného ceníku TS.

 

Nebezpečný odpad

Komodity: zbytky barev, ředidel, minerální oleje, zaolejované hadry, a jiné chemikálie, léky, rtuťové teploměry

Kam s ním:

1.    odvézt do sběrného dvora - areál Technických služeb Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov (informace o sběrném dvoře)

2.    možnost objednání odvozu nebezpečného odpadu ( valník, multikára, kontejner) za úhradu dopravného do sběrného dvora (kde a za kolik objednat odvoz)

3.    nespotřebované léky a rtuťové teploměry má povinnost odebrat každá lékárna

 

Elektroodpad

Komodity: počítače, monitory, mobily, televize, baterie, akumulátory, lednice, zářivky a podobně,

Kam s ním:

1.    odvézt do sběrného dvora - areál Technických služeb Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov (informace o sběrném dvoře)

2.    odložit do červených stacionárních kontejnerů - drobné vysloužilé elektrospotřebiče (informace o rozmístění červených kontejnerů), vyjma zářivek

3.    možnost objednání odvozu elektroodpadu ( valník, multikára, kontejner) za úhradu dopravného do sběrného dvora (kde a za kolik objednat odvoz)

 

Stavební odpady

Komodity: odpady z drobných stavebních úprav domu či bytu, stavební suť, výkopová zemina

Kam s ním:

1.    Za úplatu odložit do sběrného dvora v areálu  Technických služeb Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov (informace o sběrném dvoře)

 

Textil

Komodity: čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil - záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) nositelné boty

Kam s ním:

1.    odložit do bílých stacionárních kontejnerů - (mapa rozmístění bílých kontejnerů)

2.    odvézt do sběrného dvora - areál Technických služeb Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov (informace o sběrném dvoře)

 

Odpady ze zahrady

Komodity: listí, naštěpkované větve, trávu a jiné čistě rostlinné materiály

Kam s ním:

1.    odložit na kompost na svém pozemku

2.    spálit na vlastním pozemku pokud jsou suché a neobtěžujete tím okolí

3.    v černých placených pytlích odvést do sběrného dvora (kde získat černé pytle na bioodpad, informace o sběrném dvoře)

 

Jedlé oleje a tuky

Kam s ním: do vlastní plastové nádoby odkládané ve sběrném dvoře

 

Biologicky rozložitelný odpad

Komodita: odpad ze zahrad a z kuchyní.
konkrétně: Zbytky z údržby zeleně a zahrady jako je tráva, drny, listí, piliny, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny, shrabky ze záhonů, mechu z trávy, zemina z květináče, větve z řezu keřů i stromů (nejdříve nastříhat nebo zpracovat štěpkovačem), spadané ovoce (prokládat trávou a řezem z keřů). Dále také biologicky rozložitelný odpad vzniklý provozem domácnosti a to zejména ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zbytky, slupky z ovoce a zeleniny, kůru citrusových plodů, papír znečištěný potravinami, papírové ubrousky, vaječné skořápky, skořápky ořechů, uvadlé květiny, vychladlý popel ze spalování dřeva. Odpad musí být do nádob ukládán přímo – bez obalů.

Co není bioodpad: tekutý odpad a zbytky jídel živočišného původu, maso, kosti, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy, hnůj, biologicky nerozložitelné a jiné odpady (kameny, popel z uhlí a pod.), směsný komunální odpad, použité pleny, obvazy, jedlé oleje, znečištěné piliny, mléčné produkty, omáčky, tuky, majonézy, cigaretový popel a nedopalky,  obsah sáčků z vysavače prachu, časopisy, všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

Kam s ním:
1.    odvézt do sběrného dvora - areál Technických služeb Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov (informace o sběrném dvoře)
2.    předat v městské kompostárně v ulici Tovární
3.    do typizovaných hnědých popelnic o objemu 240 (jak popelnici získat a podmínky užívání)
4.    do typizovaných pytlů

Soubory ke stažení

clanky10579/ts_slk_kalendar_a7_2022.pdf651 kBSvozový kalendář pro rok 2022Vloženo: 04. 04. 2022, 09:11h
clanky10579/mapa_svoz_odpadu.pdf2,58 MBMapa sběrových trasVloženo: 15. 05. 2018, 08:42h
clanky10579/vysledky_odpadoveho_hospodarstvi_mesta_sluknova_v_roce_2021.pdf59 kBVýsledky odpadového hospodářství města Šluknova v roce 2021 včetně nákladů na provoz obecního systémuVloženo: 28. 02. 2022, 14:50h

Buďte s námi ve spojení