Statistické šetření v domácnostech „Životní podmínky“

Český statistický úřad organizuje každý rok výběrové statistické šetření v domácnostech „Životní podmínky“. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích.

Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v téměř 12 tisících domácností, které byly do šetření zahrnuty náhodným počítačovým výběrem. Ve více než polovině těchto domácností proběhlo toto šetření i v minulých letech. V letošním roce proběhne šetření v době od 2. února do 26. května 2019 i v našem městě, prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je velmi důležitá. Tazatelé se budou prokazovat průkazem tazatele ČSÚ a pověřením. Ve všech fázích šetření je zaručena anonymita získávaných údajů a data jsou důsledně chráněna, všichni pracovníci i tazatelé ČSÚ jsou vázáni mlčenlivostí.

Buďte s námi ve spojení