Ve Šluknově dojde k výměně bankomatu České spořitelny a zároveň ke zrušení možnosti na pobočce ČS vybírat a vkládat peníze v hotovosti

  • Nový bankomat ČS bude výběrový i vkladový.
  • Na pobočce ČS nebude možné vybírat a vkládat peníze v hotovosti.
  • Tato změna proběhne od začátku července.
  • Ostatní služby ČS budou zachovány, včetně personálního obsazení.

Dále připojujeme vyjádření vedení ČS

O změně v poskytování hotovostních služeb rozhoduje vedení české spořitelny, a to vždy po velmi pečlivé analýze celkové situace v konkrétní pobočce. K rozhodnutí uzavřít pokladnu přistupujeme výhradně v případech, kdy podíl hotovostních transakcí na celkovém počtu transakcí klientů v dané oblasti je relativně nízký.

Vždy zvažujeme klientské i ekonomické dopady a k jednotlivým krokům přistupujeme zodpovědně tak, jak nám to ukládá povinnost správného hospodáře, což v tomto případě znamená efektivní využití daného nástroje s přihlédnutím k nákladům na jeho provoz. Vzhledem k nákladnosti práce s hotovostí volí její omezování stále více finančních institucí. Finanční prostředky, které by dalším provozem pokladny nebyly efektivně využity, máme v úmyslu investovat především do rozvoje digitálních služeb, které se stávají nezbytnou součástí každodenního života všech občanů.

Rádi bychom zdůraznili, že počet zaměstnanců v pobočce Šluknov se nesníží, a rozsah péče o klienty ve všech ostatních oblastech tak zůstane stejný jako doposud. Pracovníci pobočky jsou připraveni pomoci klientům s obsluhou pobočkového bankomatu, ve kterém bude možné vybírat i vkládat hotovost z účtu.

Buďte s námi ve spojení