Vzhledem k velkému množství nových informací, lze nyní v této rubrice filtrovat zprávy pro místní obyvatele, nebo legislativní vládní opatření.

Tagy
Tagy:

Otázky a odpovědi: Povinné testování zaměstnanců ve firmách

Jaká jsou aktuální pravidla povinného testování ve firmách, jaké důsledky mohou mít v pracovněprávních vztazích a co se stane, když zaměstnanec testování odmítne?

Evidence provedených testů zaměstnanců

K otázkám ochrany osobních údajů v souvislosti s testováním zaměstnanců vydal ÚOOÚ stanovisko.

Respirátory pro ty, kteří je potřebují

Respirátory pro ty, kteří je potřebují

Odbor sociálních věcí MěÚ Šluknov zajistil ve spolupráci s Oblastní Charitou Šluknov respirátory a roušky pro potřebné občany města Šluknov a současně i pro další města a obce Šluknovského výběžku, tj. Mikulášovice, Velký Šenov, Lipová a Lobendava. Chtěli jsme, aby potřební občané měli pomoc co nejrychleji a nejblíže svému bydlišti. Veškerý materiál byl distribuován Potravinovou bankou v Litoměřicích, kde tímto děkuji za velmi osobitý a vstřícný přístup.

Formuláře související s omezením pohybu - čestné prohlášení pro opuštení bydliště a přesun do jiného okresu

V souvislosti s usnesením vlády č.216 ze dne 26.2.2021, které omezuje pohyb obyvatel a zakazuje opuštění okresu na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště, zde zveřejňujeme formuláře potřebné pro občany, kteří musí z vážných důvodů toto nařízení porušit. V příloze naleznete čestné prohlášení pro opuštění místa bydliště a také formulář pro přesun do jiného okresu.

Usnesení vlády ČR ze dne 26.2.2021 o přijetí krizového opatření - omezení pohybu

Omezuje se pohyb obyvatel a zakazuje opuštění okresu na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště.

Uzavření mateřské školy od 1. března 2021

Od 1. března 2021 dochází k plošnému uzavření mateřských škol, tj. i naší MŠ Šluknov.

Pomoc s registrací k očkování proti onemocnění COVID-19

Pomoc s registrací k očkování proti onemocnění COVID-19

Město Šluknov nabízí pomoc seniorům starším 80 let s registrací k očkování proti nemoci COVID-19, kteří nemají možnost se sami přihlásit do Centrálního rezervačního systému, případně nemají nikoho z blízkých osob, kdo by je mohl přihlásit, se mohou obrátit s žádostí o pomoc na Odbor sociálních věcí (kancelář č.5, přízemí) Městského úřadu ve Šluknově.

Archiv:

Buďte s námi ve spojení