Vzhledem k velkému množství nových informací, lze nyní v této rubrice filtrovat zprávy pro místní obyvatele, nebo legislativní vládní opatření.

Městský úřad Šluknov je od 20.04.2020 v úředních hodinách opět otevřen

Od pondělí 20. dubna 2020 si můžete přijít vyřídit úřední záležitosti každé pondělí a středu vždy od 7:30 do 11:30 hodin a od 12:30 do 16:30 hodin. Mimo tyto dny bude úřad i nadále pro veřejnost uzavřen.

PřílohaPDF

V souvislosti s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť dodržovaly zpřísněná hygienická pravidla provozu je vhodné před samotnou návštěvou jednotlivých pracovišť i v úřední dny kontaktovat příslušného úředníka telefonicky či e-mailem, aby s návštěvou počítal a nedocházelo ke kumulaci velkého počtu osob v  prostorech městského úřadu. Všechny žádosti budou přijímány na recepci městského úřadu, kde je vyčleněna speciální schránka.

Prosíme všechny občany, aby zvážili osobní návštěvu, a pokud jejich záležitost snese odkladu, odložili vyřízení na pozdější dobu. V případech, kdy to lze, se doporučuje zvolit telefonickou či e-mailovou formu komunikace s úředníky.

Telefonní čísla a emaily na jednotlivé odbory a úředníky naleznete na stránce s kontakty.

Vstup do budovy bude umožněn pouze osobám se zakrytými ústy a nosem, ať už rouškou nebo jinými prostředky, které brání šíření kapének.

Prosíme všechny návštěvníky, aby si při vstupu do úřadu vydezinfikovali ruce dezinfekčním prostředkem, který je k dispozici.

Je nutné dodržovat odstup od úředníků i ostatních osob zdržujících se na úřadě nejméně 2 metry (vzdálenost označena na podlahách).

V prostorech pro veřejnost je možné opět použít dezinfekční prostředek.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z důvodu eliminace možného přenosu nákazy nám nařizuje minimalizovat i počty Vás, občanů, ve smyslu shromažďování v prostorech úřadu při současném obnovení úředních hodin tak, abyste mohli využít služeb městského úřadu k zajištění všech Vašich úředních záležitostí.

Proto si Vás dovolujeme požádat o spolupráci, trpělivost a ohleduplnost.

Děkujeme za pochopení.

Buďte s námi ve spojení