Vzhledem k velkému množství nových informací, lze nyní v této rubrice filtrovat zprávy pro místní obyvatele, nebo legislativní vládní opatření.

Bezplatná pomoc pro seniory a chronicky nemocné občany města Šluknov se zajištěním nezbytných nákupů potravin, léků, vyzvednutím receptů a nezbytné drogerie

V případě potřeby volejte na tel. čísla +420 731 411 508 nebo +420 734 315 475 nebo pište na email dpsslukov@seznam.cz

PřílohaPDF

S ohledem na vývoj aktuální situace a přijetí USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020
č. 215 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

nabízí do odvolání nouzového stavu pečovatelská služba Odboru sociálních věcí města Šluknov B E Z P L A T N Ě pomoc pro seniory a chronicky nemocné občany města Šluknov se zajištěním nezbytných nákupů potravin, léků, vyzvednutím receptů a nezbytné drogerie.

V případě potřeby volejte na tel. čísla +420 731 411 508 nebo +420 734 315 475 nebo pište na email dpsslukov@seznam.cz

(prosím pro elektronickou komunikaci uveďte svou kontaktní adresu a telefonní spojení)

S přáním pevného zdraví

Bc. Marcela Tomčalová, vedoucí Odboru sociálních věcí

Buďte s námi ve spojení