Vzhledem k velkému množství nových informací, lze nyní v této rubrice filtrovat zprávy pro místní obyvatele, nebo legislativní vládní opatření.

Respirátory pro ty, kteří je potřebují

Odbor sociálních věcí MěÚ Šluknov zajistil ve spolupráci s Oblastní Charitou Šluknov respirátory a roušky pro potřebné občany města Šluknov a současně i pro další města a obce Šluknovského výběžku, tj. Mikulášovice, Velký Šenov, Lipová a Lobendava. Chtěli jsme, aby potřební občané měli pomoc co nejrychleji a nejblíže svému bydlišti. Veškerý materiál byl distribuován Potravinovou bankou v Litoměřicích, kde tímto děkuji za velmi osobitý a vstřícný přístup.

Respirátory pro ty, kteří je potřebují

Pro koho jsou ochranné respirátory FFP2 určeny?

Pro občany, kteří z důvodů nepříznivé sociální situace, např. finanční, nemají možnost  si tento materiál zajistit z vlastních zdrojů.

Množství respirátorů je omezené, proto se opravdu snažíme, aby byly adresovány potřebné sociální skupině (např. nízkopříjmoví senioři, samoživitelé a osoby, které reálně zažívají chudobu a jsou na hranici hmotné nouze...). Snahou je vždy individuální přístup v rámci dané sociální situace.  

Současně doporučujeme osobám, které jsou současně příjemci nepojistných dávek hmotné nouze, aby se tyto osoby obrátily i o pomoc na Úřadu práce ČR a zažádaly formou dávky „Mimořádná okamžitá pomoc“ o zajištění respirátorů pro sebe a rodinu.

Osoby, které využívají další sociální služby, např. sociálně aktivizační služba, se mohou obrátit i na své klíčové pracovníky. Víme, že i sociální služby mohou pomoci se zajištěním respirátorů pro své klienty.

Za OSV  Bc. Marcela Tomčalová

Buďte s námi ve spojení