Vzhledem k velkému množství nových informací, lze nyní v této rubrice filtrovat zprávy pro místní obyvatele, nebo legislativní vládní opatření.

Tagy
Tagy:

Otázky a odpovědi: Povinné testování zaměstnanců ve firmách

Jaká jsou aktuální pravidla povinného testování ve firmách, jaké důsledky mohou mít v pracovněprávních vztazích a co se stane, když zaměstnanec testování odmítne?

Evidence provedených testů zaměstnanců

K otázkám ochrany osobních údajů v souvislosti s testováním zaměstnanců vydal ÚOOÚ stanovisko.

Respirátory pro ty, kteří je potřebují

Respirátory pro ty, kteří je potřebují

Odbor sociálních věcí MěÚ Šluknov zajistil ve spolupráci s Oblastní Charitou Šluknov respirátory a roušky pro potřebné občany města Šluknov a současně i pro další města a obce Šluknovského výběžku, tj. Mikulášovice, Velký Šenov, Lipová a Lobendava. Chtěli jsme, aby potřební občané měli pomoc co nejrychleji a nejblíže svému bydlišti. Veškerý materiál byl distribuován Potravinovou bankou v Litoměřicích, kde tímto děkuji za velmi osobitý a vstřícný přístup.

Formuláře související s omezením pohybu - čestné prohlášení pro opuštení bydliště a přesun do jiného okresu

V souvislosti s usnesením vlády č.216 ze dne 26.2.2021, které omezuje pohyb obyvatel a zakazuje opuštění okresu na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště, zde zveřejňujeme formuláře potřebné pro občany, kteří musí z vážných důvodů toto nařízení porušit. V příloze naleznete čestné prohlášení pro opuštění místa bydliště a také formulář pro přesun do jiného okresu.

Usnesení vlády ČR ze dne 26.2.2021 o přijetí krizového opatření - omezení pohybu

Omezuje se pohyb obyvatel a zakazuje opuštění okresu na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště.

Uzavření mateřské školy od 1. března 2021

Od 1. března 2021 dochází k plošnému uzavření mateřských škol, tj. i naší MŠ Šluknov.

Pomoc s registrací k očkování proti onemocnění COVID-19

Pomoc s registrací k očkování proti onemocnění COVID-19

Město Šluknov nabízí pomoc seniorům starším 80 let s registrací k očkování proti nemoci COVID-19, kteří nemají možnost se sami přihlásit do Centrálního rezervačního systému, případně nemají nikoho z blízkých osob, kdo by je mohl přihlásit, se mohou obrátit s žádostí o pomoc na Odbor sociálních věcí (kancelář č.5, přízemí) Městského úřadu ve Šluknově.

Nákup pro ohrožené skupiny obyvatel

Nákup pro ohrožené skupiny obyvatel

CEDR opět nabízí možnost nákupů pro ohrožené skupiny obyvatel. Nákupy pro seniory, chronicky nemocné osoby a osoby v karanténě.

Archiv:

Buďte s námi ve spojení