Návrat sv. Jana Nepomuckého do Fukova

Město Šluknov zpravidla u příležitosti pravidelného setkání rodáků a jejich potomků se současnými představiteli a obyvateli města každý sudý rok ve Fukově „oživuje" po kouskách jednotlivá místa tohoto našeho velmi specifického místa s poutavou historií. Na přípravě letošního překvapení (celá akce byla pečlivě utajována) jsme začali pracovat již od počátku loňského roku na základě podnětu pracovnice Národního památkového ústavu Mgr. Gabriely Jeřábkové. Ta přišla s návrhem na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého, která stávala u železničního mostu před peážní trať ve Fukově.

Návrh byl vedením města kladně přijat, a tak jsme mohli konat postupné kroky na dlouhé cestě k její obnově, která spočívala především ve spolupráci s Ateliérem restaurování výtvarných děl sochařských AVU Praha pod vedením prof. Petra Siegla.

Původní socha sv. Jana Nepomuckého byla zřízena v roce 1889 za 300 zlatých a financoval ji rodák z původního č. p. 125 Johann Hille. Sochu zhotovil sochař Leopold Zimmer (někteří šluknovští jistě dobře znají jeho sochu Krista ve spodní části městského hřbitova). Bohužel - stejně jako téměř všechny ostatní fukovské stavby a stavbičky nepřežila válku a následnou řízenou likvidaci obce. Na více než půl století ji tak připomínala jen nálety zarostlá a listím zapadaná opěrní zídka a patka žulového soklu.

V roce 2017 byly provedeny přípravné práce - očištění opěrné zídky a patky, u nichž byly nalezeny fragmenty původní pískovcové dlažby. Současně proběhla první jednání kontakty s ateliérem prof. Siegla, na jejichž základě začala na návrzích sochy pracovat pod vedením doc. Pavla Míky šestice studentů v rámci svých klauzurních prací.

Práce zdárně spěly do cíle tak, aby šestice kompletních modelů návrhů a nový žulový sokl (dle návrhu studentky Michaely Šmídové) byly připraveny k předání bývalým Fukovanům na setkání rodáků 03.08.2018. To se i díky spolupráci s Technickými službami Šluknov, spol. s r. o. (prováděly opravu opěrné zdi, dláždění, osazení soklu a úpravu okolí) podařilo a na společném setkání mělo téměř 70 přítomných možnost vybrat ze šestice prezentovaných návrhů ten, který se jim nejvíce líbil.

S velkým náskokem byl nejúspěšnější návrh sochy sv. Jana Nepomuckého od studenta Petra Štalzera. Ten nyní na základě objednávky města začne na soše pracovat, přičemž její slavnostní odhalení předpokládáme u příležitosti výstavy všech soch (nejen modelů, nýbrž kompletních návrhů v životní velikosti), které byly studenty AVU v rámci tohoto úkolu zhotoveny. Výstava bude probíhat v průběhu příštího roku na Šluknovském zámku.

V přiložené galerii si můžete prohlédnout celý fotografický příběh dalšího ožívajícího místa ve Fukově.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení