Oprava jedné z nejfrekventovanějších komunikací ve městě dokončena

V rámci projektu „Oprava komunikace u Domova bez hranic“ byla opravena jedna z nejfrekventovanějších silnic ve vlastnictví města – propojka okolo Toposu mezi ulicemi Rumburská a Královská, včetně příjezdové komunikace k objektu Domov bez hranic. Zřizovatelem zařízení je Ústecký kraj.

V rámci projektu „Oprava komunikace u Domova bez hranic“ byla opravena jedna z nejfrekventovanějších silnic ve vlastnictví města – propojka okolo Toposu mezi ulicemi Rumburská a Královská, včetně příjezdové komunikace k objektu Domov bez hranic. Zřizovatelem zařízení je Ústecký kraj.

Silnice byla již v dezolátním stavu. Živičný povrch byl rozpadlý a nebezpečný jak pro příjezd vozidly, tak i pro pohyb pěších. Jelikož je komunikace hlavním příjezdem ke zmíněnému Domovu bez hranic, podařilo se nám na akci získat dotační prostředky z Fondu Ústeckého kraje ve výši 400.000 Kč

Obzvláště vzhledem ke zvýšenému pohybu osob se zhoršenou schopností pohybu a orientace byla situace na této komunikace nebezpečná a město Šluknov přistoupilo k řešení komplexní. V rámci opravy, která proběhla v druhé polovině měsíce srpna, byl stávající povrch vyfrézován a položen nový asfaltový koberec. Výstupem projektu je tak opravená příjezdová komunikace o celkové délce 600 metrů.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení