Návštěva v Poslanecké sněmovně

V pondělí dne 17. září 2018 proběhlo v Poslanecké sněmovně v Praze slavnostní předání dokladů starostkám a starostům obcí a měst o schválení návrhů městských znaků a vlajek. V příštím roce slaví naše město 660. výročí povýšení Šluknova na město a velmi rádi bychom veřejnosti představili novou vlaku na Zámeckých slavnostech 2019.

PřílohaPDF
Návštěva v Poslanecké sněmovně

Před několika měsíci Rada města Šluknov rozhodla o potřebě pořízení vlajky města Šluknov. Vlajka je jedním ze symbolů obcí a měst, který Šluknov doposud nevlastnil. A z okolí jsme jedni z posledních. Nejprve byly odborníkem pro heraldiku vytvořeny odborné slovní popisy a grafické vzory návrhů vlajky města Šluknov. Z vypracovaných pěti variant návrhů byl zastupitelstvem města vybrán jeden vítězný návrh. Ovšem cesta k výrobě vlajky je složitá a schvalovací proces je dlouhodobý. Na začátku bylo vypracování žádosti o schválení a udělení vlajky a projednání žádosti v Podvýboru pro heraldiku a vexikologii Poslanecké sněmovny ČR Parlamentu ČR. V červnu tento podvýbor návrh vlajky projednal a schválil, došlo rovněž k zápisu vlajky (ale i slovního popisu městského znaku, který tam dosud zapsán nebyl) do registru komunálních symbolů.

V pondělí dne 17. září 2018 proběhlo v Poslanecké sněmovně v Praze slavnostní předání dokladů starostkám a starostům obcí a měst o schválení návrhů městských znaků a vlajek. Dále je třeba vybrat dodavatele, který vlajku vyrobí. Výroba je poměrně dlouhodobá záležitost, neboť se vlajka vyšívá ručně. Spolu s vyšívanou vlajkou budou vyrobeny i vlajky, které bude možné používat při významných událostech, a budou moci být vyvěšeny na veřejných budovách. V příštím roce slaví naše město 660. výročí povýšení Šluknova na město a velmi rádi bychom veřejnosti představili novou vlaku na Zámeckých slavnostech 2019. Doufejme, že se nám to podaří.

Eva Džumanová

Buďte s námi ve spojení