Město již má své nové představitele na další volební období

Nově zvolení členové Zastupitelstva města Šluknov na svém prvním ustavujícím zasedání, konaném 20. listopadu 2018 ve Šluknovském zámku zvolili ze svých řad starostu a místostarostu města, členy rady města i předsedy a členy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva.

Starostkou města Šluknov byla opětovně zvolena paní Mgr. Eva Džumanová (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ), která získala ve volbách nejvyšší počet hlasů, a to všemi 15 hlasy přítomných zastupitelů. Eva Džumanová tak bude stát v čele našeho města již třetí volební období.

Místostarostou města byl zvolen Ing. Marek Kopecký (Hasiči) a dalšími členy rady města pak byli zvoleni Ing. Tomáš Kolonečný (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ), Petr Kocián, DiS. (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ) a Jiří Beneš (Unie pro sport a zdraví).

Zastupitelstvo města dále ustavilo své výbory a zvolilo jejich předsedy a členy. Předsedou finančního výboru se stal Ing. Milan Kořínek a předsedou kontrolního výboru opětovně p. Zdeněk Kirchner.

Nově zvolenému vedení města i zastupitelstvu města přejeme hodně energie v této nelehké práci.

Buďte s námi ve spojení