Rybník Zezulák s novou tváří

Letošní zima patřila v porovnání s těmi předchozími k těm poctivějším, což se podepsalo i na zahájení stavebních prací ve městě. První měsíce roku 2019 tak zatím umožnily realizovat jen velmi málo akcí ze schváleného rozpočtu. Tou největší a nejviditelnější, kde jsme naopak zimní podmínky využili, bylo pokračování v řešení problematického rybníka Zezuláku, vč. odtoku z něj.

V průběhu ledna a února tak došlo nejen k další (již jedné z posledních) etapě opravy odtokového potrubí, konkrétně pod areálem bývalé VPZ, ale zároveň i odbahnění rybníka takového. Rybník již mnoho let nebyl udržován, a tak bylo dno zaneseno více než 20 cm hlubokým nánosem. V průběhu mrazivých dnů byl tento nános vybagrován a rybník tak výrazně zahlouben, čímž se nejen zlepšily jeho ekologické, ale i protipovodňové vlastnosti. Rybniční sediment, který byl díky provedeným laboratorním testům posouzen jako nezávadný, byl použit k úpravě okolních pozemků a vysvahování břehů rybníka. Vřele doporučuji rybník, který i vzhledově nyní dnes vypadá skutečně jako rybník, navštívit a porovnat bývalý stav se současným.

Až se v současné době ještě bahnité okolí rybníka zezelená, mohlo by se stát dalším pěkným místem Šluknova. Práce na odbahnění v průběhu ledna a února provedly Technické služby Šluknov, spol. s r. o. Na přiložených fotografiích (včetně těch z dronu, za které děkujeme panu Jiřímu Hajdukovi) si můžete prohlédnout proměnu, kterou rybník prošel.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení