Dlouho odkládaná rekonstrukce silnice ze Šluknova do Lobendavy bude zahájena

V únoru jsme obdrželi od Správy a údržby silnic Ústeckého kraje informaci, že v následujících týdnech bude zahájena dlouho odkládaná rekonstrukce silnice ze Šluknova (počínaje od radnice) do Lobendavy, která se v letošním roce výrazně dotkne provozu na ulici Dr. E. Beneše. V rámci rekonstrukce bude stávající povrch odtěžen až na původní žulovou dlažbu a položena vozovka o zcela nové skladbě. Součástí opravy je rovněž kompletní výměna všech uličních vpustí, vyčištění propustků a oprava mostu v Císařském u bývalého krámku.

Zástupci realizační firmy Eurovia již navázali kontakt s městem Šluknov, jelikož v průběhu bude důležitá společná interakce díky plánované (a zřejmě částečně souběžně probíhající) rekonstrukci chodníku v ul. Dr. E. Beneše. Dle sdělení firmy by první práce na výměnách uličních vpustí měly být zahájeny již v březnu, samotná výměna povrchu bude realizována zřejmě v červnu-červenci, přičemž realizační firma bude pokládat nový povrch v co možná nejkratším odstupu po vyfrézování povrchu původního. V žádné fázi stavby by nemělo dojít k úplné uzavírce komunikace, uzavřen bude vždy jeden pruh a provoz bude řízen světelnou signalizací či odpovědným pracovníkem.

Pro bližší informace kontaktuje prosím v průběhu stavby ORŽP, kde vám otázky rádi zodpoví, příp. předají kontakt přímo na stavbyvedoucího firmy Eurovia.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení