Budoucnost hřbitova Království

Jak je asi většině obyvatelům nejen Království, ale i Šluknova známo, město se v polovině loňského roku po dlouhých vyjednáváních stalo vlastníkem hřbitova v Království. Vedení města je od té doby velmi často dotazováno, kdy se začne s rekonstrukcí tohoto dlouhodobě zanedbaného a podinvestovaného pietního místa.

Jistě by bylo pěkné provést jednorázovou kompletní revitalizaci všech ploch a objektů hřbitova, ale při rozpisu aktivit, které je zde třeba vykonat a realizovat, je jasné, že se bavíme o celkovém nákladu několika milionů Kč, které jednoduše město jednorázově pro tento účel nemá a sotva někdy mít bude.

Dovolte tedy, abychom vás seznámili s etapovým plánem obnovy hřbitova. V rámci obnovy je třeba se zabývat těmito tématy: zpracování pasportu hřbitova, obnova zeleně, oprava a nalezení nového využití bývalé márnice, oprava cestní sítě, oprava ohradní zdi, obnova drobného mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, odběrné místo vody).

Co jsme tedy již za necelého tři čtvrtě roku stihli vykonat a co nás čeká v nejbližší době? Aktuálně je zadán ke zpracování pasport hřbitova (vč. jeho kompletního zaměření), u ministerstva kultury probíhá řízení o prohlášení bývalé márnice nemovitou kulturní památkou (díky čemuž budeme moc na opravdu čerpat dotační prostředky) a je již hotov projekt kompletní obnovy zeleně. Přípravné práce (zejména formou zajištění prostředků) na další aktivity budou odvislé na prostředcích vyčleněných v rozpočtu města, ale myslím, že mohu přislíbit, že každoročně až do dokončení obnovy (která by měla být dokončena do roku 2025) budeme na obnově s viditelnými výsledky pracovat.

Nyní bychom vám rádi blíže představili zpracovaný projekt obnovy zeleně, který bude první realizovanou hmatatelnou aktivitou. Na úvod je nutno říci, že stav vzrostlé zeleně na hřbitově není až na výjimky vyloženě havarijní. Problém je však obdobný jako byl na šluknovském hřbitově – téměř všechny původní lípy byly před 2. světovou válkou pravidelně seřezávány na tzv. hlavy. Tento řez byl od té doby zanedbán, čímž stromům narostly sekundární koruny, které z logiky věci nejsou tak pevně ukotveny v kmeni a zejména při extrémních výkyvech počasí hrozí jejich vylamování. Z dlouhodobého hlediska jsou tak neperspektivní a v rámci celkové obnovy hřbitova je nutné tento stav řešit. Aby však nenastal okamžik, kdy by celý hřbitov byl bez vzrostlé zeleně, bude i její revitalizace rozdělena do dvou etap.

V první etapě, která bude realizována v zimě tohoto roku (resp. na přelomu let 2019 a 2020) budou vykáceny 2/3 dřevin v nejhorším zdravotním stavu, 1/3 bude prozatím ponechána. Ihned poté, tedy na jaře 2020 budou vykácené stromy nahrazeny novými, malokorunnými dřevinami (obdobné těm, které jsou vysazeny na hřbitově ve Šluknově, nikoliv však ve středové aleji, ale v bočních oddílech hřbitova).

Až se nové stromy ujmou, vzrostou a začnou plnit funkci vysoké zeleně (tedy po cca 10 letech), bude následovat vykácení a zpětná výsadba původně ponechaných lip. V rámci obnovy zeleně rovněž budou odstraněny náletové dřeviny a některé nevhodně vysazené jehličnany.

Pevně věříme, že rozdělení obnovy hřbitova na etapy pochopíte (vč. případných omezení, které z opatření budou vyplývat) a za pár let se budeme těšit z plochy, která bude působit zcela jinak než dnes.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení