Mají si kde hrát?

Město Šluknov má dlouhodobou koncepci budování veřejných prostranství i ploch pro vyžití dětí. V loňském roce bylo zahájeno vybudování dětského hřiště v Království, které bylo dokončeno v letošním roce vybudováním dopadových ploch, aby bylo hřiště bezpečné.

A co na hřišti najdeme? Byla osazena prolézačka Traktor, lanová dráha Jednorožec, síťová prolézačka Pterodaktylus, pružinová houpadla Koník a Ještěr, 2 lavičky a odpadkový koš. Během nejbližší doby ještě přibyde Provozní řád.

Za podpory firmy ČEZ Distribuce (fin. dar v hodnotě 100tis. Kč) bylo zhotoveno v letošním roce malé hřiště za školní jídelnou, které by mělo sloužit žákům ZŠ a především dětem ve školní družině. Zde najdeme síťovou prolézačku pyramida Kuželka, dendrofon, lavičku a odpadkový koš.

Obě hřiště jsou značně využívána, což nám předjímá pozitivní reakci uživatelů a doufáme, že plochy budou využívány co nejdéle v pořádku a budeme se snažit o jejich případné rozšíření. Plochy jsou pravidelně kontrolovány a každý rok se provádí revize všech dětských hřišť provozovaných městem Šluknov.

Poslední úpravou v letošním roce se týkalo dětského hřiště v Císařském, kdy se původní plotová zábrana k potoku rozšířila na celoobvodový plot s brankou pro zamezení pobíhání psů a drůbeže po ploše hřiště.

Buďte s námi ve spojení