Informace o probíhajících stavbách města

V současně době se již rozběhla či rozbíhá většina na letošní rok naplánovaných stavebních akcí města Šluknov. Prostřednictvím následujícího článku bychom vás rádi o těch aktuálních informovali.

Na přelomu dubna a května byla realizována první část oprav komunikací formou pokládky nového živičného povrchu. Konkrétně se jedná o komunikaci v Císařském pod býv. Bytexem, silnici vedoucí k vlakové zastávce Císařský, Židovská ulice ve Šluknově a hned čtyři komunikace v Království (pod městskou ubytovnou, k restauraci Jitrovník a dvojice komunikací v lokalitě okálů). V průběhu léta by nás ještě měla čekat v případě úspěchu dotace z Ministerstva pro místní rozvoj oprava komunikací do Nového Hraběcí, Nové Vsi a propojka z Království na Valdek.

Z výše zmíněného je patrné, že jsme se v letošním roce zaměřili na zejména na základě požadavků občanů na komunikace v místních částech. V příštím roce bychom naopak rádi více investovali do povrchů silnic ve Šluknově samotném. Samostatnou kapitolou v oblasti komunikací jsou pak probíhající či plánované investice Severočeské vodárenské společnosti, díky nimž bude již brzy položen nový povrch v ulici Fibichova a pravděpodobně v druhé polovině letošního roku i v ulicích Smetanova a K. H. Máchy.

V současnosti rovněž finišují stavby chodníků započaté již v roce loňském, tj. v Království a v ulici Rumburská, jejichž stavba je financována z 95% z Integrovaného regionálního operačního programu. Dokončeny by měly být do července, přičemž z dopravních staveb pak na ně naváže úprava křižovatky v prostoru autobusové zastávky Benar.

Již dokončenou stavbou je realizace nového veřejného osvětlení v ulici Na Hrázi a podél přístupové cesty do zámeckého parku. Celkem bylo osazeno 18 nových světelných bodů (z toho 9 historizujících litinových sloupů v areálu parku) a původně dosti temná ulice a vzhledem k vysoké frekvenci pěších osob nebezpečná ulice se tak výrazně zpřehlednila.

Začátkem května byly rovněž zahájeny práce na opravě hřbitovní kaple. Oprava se dotkne především smuteční síně, která získá novou dlažbu, obklady, katafalk mobiliář a ozvučení, včetně venkovního. Rovněž bude dokončen bezbariérový přístup bočním vstupem, opravena fasáda a vyměněna střešní krytina. Práce by měly být dokončeny v září.

Posledním počinem, o kterém bychom vás rádi informovali, je dokončení obnovy sochy sv. Jana Nepomuckého ve Fukově, o níž jsme váš již několikrát informovali v minulosti, naposledy při příležitosti loňského setkání rodáků ve Fukově. 16. května, na svátek sv. Jana Nepomuckého, byla socha zhotovená studentem Akademie výtvarných umění Petrem Štalzerem pod vedením pedagoga MgA. Jana Kracíka (který nahradil po výměně pedagogů v loňském roce profesora Siegla), se kterým byla spolupráce na obnově před dvěma lety započata), odhalena a vysvěcena českým arciděkanem panem a německým farářem.

Přikládáme fotografie ze všech výše zmíněných akcí a o dalším průběhu investiční činnosti ve městě vás budeme brzy informovat.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení