Nová socha se neodhaluje každý den

V polovině května byla ukončena více než dva roky trvající cesta návratu sv. Jana Nepomuckého do Fukova, o jejímž příběhu jsme vás již v uplynulých letech postupně informovali.

Původní socha, stojící u železničního mostu, byla odhalena 16. května 1889 z iniciativy Johanna Hilleho, který žil v sousední chalupě. Jeho dům, na rozdíl od okolních, nemusel ustoupit výstavbě železniční trati a jako vděk za toto štěstí z nebes, rozhodl se na tomto místě zřídit sochu sv. Jana Nepomuckého. Práce se ujal krásnolipský sochař Leopold Zimmer, který za 300 zlatých dílo zdárně provedl a na svátek sv. Jána mohla být socha za účasti tří stovek lidí odhalena. Další historie už je smutnější – v době poválečné socha včetně soklu z Fukova zmizela, stejně jako vše ostatní, co zde bylo cenného. Desítky let ji pak připomínala jen zarůstající spodní část soklu.

Na počátku roku 2017 vznikla v rámci postupného oživování Fukova myšlenka na její obnovu. Za tímto účelem navázali zástupci města Šluknov kontakt s Ateliérem restaurování výtvarných děl sochařských Akademie výtvarných umění v Praze, tehdy pod vedením prof. Petra Siegla, kterého po odchodu ze školy vystřídal MgA. Jan Kracík. Již na jaře téhož roku navštívila Fukov pod vedením pedagogů šestice studentů, a tehdy také padlo rozhodnutí, že se studenti v rámci svých klauzurních prací úkolu zhostí a každý z nich zpracuje svůj jedinečný návrh nové sochy sv. Jana Nepomuckého.

Od podzimu 2017 počali studenti na díle pracovat. Tou dobou se již začalo blížit tradiční setkání fukovských rodáků v místě jejich dávné domoviny, při kterém byly výsledky práce v podobě tzv. bozet poprvé prezentovány veřejnosti. Na základě prezentace bozet pak měli možnost účastníci setkání přímo ve Fukově hlasovat ze šestice návrhů pro svého favorita – tedy návrh sochy, která zaujme zpět trvalé místo na dlouho opuštěném soklu.

S velkým náskokem zvítězil návrh studenta Petra Štalzera, který se dle slov pamětníků nejvíce přiblížil původně soše od Leopolda Zimmera (její obrazová dokumentace se nedochovala). O necelý rok později, snad zvláštní hříčkou osudu, na den přesně 130 let od odhalení původní sochy, se opět na svátek sv. Jana Nepomuckého sešlo ve Fukově více než 100 lidí z obou stran hranice. Společně pak přítomní mohli spatřit odhalení a vysvěcení již druhého sv. Jana Nepomuckého stojícího na tomto místě. Ten byl umístěn na nový žulový sokl, který na základě návrhu studentky Michaely Šmídové zhotovily Kamenoprůmyslové závody Šluknov.

Až po čase jsme zjistili, že je to pravděpodobně po 2. světové válce poprvé, kdy byla na území Šluknova odhalena „klasická“ socha světce. Neváhejte tedy, a kdo jste ještě neměli tu příležitosti, vydejte se do Fukova si jí prohlédnout. Do konce června pak rovněž trvá na Šluknovském zámku výstava, kde je vystaveno zbylých pět soch, které studenti AVU zhotovili.

Přiložené fotografie po krůčkách dokumentují dva roky trvající návrat.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení