Oprava krajské komunikace - ulice TGM

V pondělí 9.9. bude zahájena oprava krajské komunikace II/266 (ulice T. G. M. a Královská) v úseku od bývalé restaurace Na Špici až k parkovišti firmy Topos.

Oprava krajské komunikace - ulice TGM

Doprava bude omezena formou částečné uzavírky, tj. vždy bude průjezdný jeden jízdní pruh a doprava bude řízena semaforem či odpovědným pracovníkem. Oprava bude zahájena frézováním stávajícího povrchu, samotná pokládka nového povrchu bude zahájena až v týdnu následujícím. Oprava se dotkne zejména obyvatel přilehlých ulic (Zahradní, Tyršova, Libušina, Nádražní a Tovární), ze kterých vzhledem k zúžení do jízdního pruhu nebude umožněn vjezd a výjezd do předmětných ulic. Pro příjezd nemovitostem tak bude nutné využít zejména spodních ulic, tj. Na Hrázi, Zeyerovy. Lužické a spodní části ulice Nádražní. Viz. přiložený situační snímek uzavírky zveřejněný na začátku článku.

Investice je financována Ústeckým krajem, resp. Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje.

Buďte s námi ve spojení