Ve Šluknově, v ulici Smetanova začíná rekonstrukce dožilého vodovodu a popraskané kanalizace

Ve Šluknově, v ulici Smetanova, provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 140 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Šluknov, které plánuje svou investiční akci k obnově komunikace.

PřílohaPDF
Ve Šluknově, v ulici Smetanova začíná rekonstrukce dožilého vodovodu a popraskané kanalizace

V ulici Smetanova se nachází vodovod z litiny DN 80 mm z roku 1892. Řad je již dožilý a poruchový. Je uložen v těsném souběhu s kanalizací. Kanalizace je v této lokalitě tvořena úseky betonového potrubí DN 300, 400 a 500 mm. Stoka byla postaveno v roce 1973. Hloubka uložení kanalizace je od 2,3 do 4 metrů. Kamerová prohlídka prokázala, že kanalizace vykazuje korozi nad 50 %, netěsné spoje, kaverny, deformace a praskliny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce 157 metrů vodovodu a 172 metrů kanalizace.

V těchto dnech začal zhotovitel vytyčovat inženýrské sítě. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději pět měsíců od data předání staveniště, tj. do 3. března 2019.

Informace ke stavbě uvádíme v přiložené tiskové zprávě, zveřejněné rovněž na webu SVS.

Buďte s námi ve spojení