Další proměna nevzhledného veřejného prostranství

V průběhu léta a začátku podzimu prošla výraznou proměnou křižovatku ulic Tovární a Královská, kde přijíždějící směrem od Jiříkova vítala ve Šluknově nevzhledná plechová bouda autobusové zastávky a řada děr. Pro místní byla známá křížením autobusů, ke kterým docházelo vždy v celou hodinu, kdy se někdy i na pár minut stala křižovatka zcela nepřehlednou a někdy i neprůjezdnou.

IROP_CZ_RO_B_B-RGB

Za tímto účelem byla již v roce 2017 zpracována projektová dokumentace pro úpravu celého prostoru s hlavním cílem – zřídit oboustrannou autobusovou zastávku a stojící autobusy zcela dostat mimo průjezdní profil komunikace. Po získání stavebního povolení a přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1,8 mil. Kč mohla být akce letos realizována. Součástí kromě dopravního řešení je i zcela nový povrch celého prostoru křižovatky, adekvátní veřejné osvětlení, nový přechod pro chodce, nová čekárna zastávky a výsadba zeleně.

V přiložené galerii si můžete prohlédnout postupnou proměnu lokality.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení