Dotace na fasády a střechy aktuálně, aneb jak dopadl rok 2019

Jsme na konci roku 2019 a jak to tak bývá, obvykle se v této době bilancuje a vyhodnocuje. V letošním roce probíhal 2. ročník dotací – příspěvků na obnovy fasád a střech v Městské památkové zóně Šluknov. Město se tímto snaží jednak pomoci vlastníkům nemovitostí v centru města s opravou jejich objektů, neboť musí probíhat v souladu se zákonem o památkové péči – starší objekty jsou tak opravovány tradičnějšími materiály a postupy a také z důvodu, že chceme zlepšit vzhled obce. Zde má Šluknov značné rezervy, zejména pak neuspokojivý vzhled střech.

V roce 2019 přidělilo město Šluknov celkem 9 dotací na opravu fasád a 1 dotaci na střechu v celkové výši 250tis. Kč. Z tohoto celkového počtu se vrátily přidělené dotace u 3 fasád a 1 střechy, a to zejména z důvodu nerealizace akce ze strany najatých řemeslníků. Každopádně jsme rádi, že můžeme být nápomocni při zlepšování celkového vzhledu obce a do budoucnosti i turisticky zajímavého centra.

A bilancování bez vyzdvižení doopravdy povedených realizací by bylo fádní, takže za Odbor rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov děkujeme zejména těmto příjemcům dotací:

  1. Miloslavě Gerlické za výjimečně povedenou realizaci obnovy nejen fasády, ale spíše celého objektu Rumburská č.p. 560. Fasáda se obnovovala v letech 2018 s dokončením v letošním roce.
  2. Jaroslavu Pšeničkovi za velmi povedenou a v letošním roce zahájenou celkovou obnovu fasády T. G. Masaryka č.p. 625.
  3. Haně Svatošové za dobře pojatou obnovu fasády objektu nám. Míru č.p. 348, která bude dokončena v roce 2020.

Ve střešním fondu máme stále veliké mezery, a tak musím zmínit alespoň město Šluknov, které se snaží při obnovách svých objektů využívat v co největší míře klasické krytiny. Z té nejvíc viditelné chci zmínit zahájenou opravu střechy sladovny, která dává příslib do budoucna, že to smysl má a Šluknov může být krásnější…

Děkujeme všem vlastníkům, kteří se snaží o zachování hodnot nejen svých nemovitostí, ale i vzhledu města.

ORŽP MěÚ Šluknov, Michal Bušek

Buďte s námi ve spojení