Nové „Oranžové“ přechody v ulici T. G. Masaryka

Asi málokterému Šluknovákovi unikla v listopadu a prosinci realizace nových, resp. obnovených přechodů pro chodce v ulici T. G. Masaryka – konkrétně u základní školy a za knihovnou.

Zcela nový přechod za knihovnou byl zřízen z podnětu zastupitelů města (vysoká frekvence chodců zejména ve směru od sídliště k vlakovému nádraží), přechody u základní školy byly upraveny na základě podnětu Policie ČR.

Nové přechody jsou nově zcela bezbariérové, bezpečně umístěné a zejména nasvětlené. V této souvislosti dovolte, abych se vyjádřil k četným připomínkám občanů k umístění osvětlovacího sloupu před sokolovnou. Pominu trochu způsob, jakým byly výtky bez jakékoli znalosti souvislostí sdělovány přímo pracovníkům Technických služeb (vulgární nadávky, arogance, posměšky…) a vyjádřím se pouze ke konkrétnímu umístění.

Předmětná lampa je umístěna v souladu s projektovou dokumentací a vydaným stavebním povolením. Alternativní řešení, shodou několika okolností (zejména nutností umístění svítidla v dle platných norem v konkrétním bodu jak vůči přechodu, tak vůči silnici, šířce chodníku v tomto místě, kdy nelze ze statických důvodů umístit sloup za chodník a kolizi s inženýrskými sítěmi – voda a plyn) bohužel neexistuje.

Je nutno říci, že lampu bylo složité vůbec umístit a byl pro tento účel vyroben i velmi atypický výložník, který umožňuje nasvícení přechodu dle normy. Ve skutečnosti byla na umístění lampy k dispozici plocha cca 0,5 m2 a v té právě lampa umístěna je. Umístění jsme posléze uzpůsobili i samotnou osu přechodu, který bude na jaře přemalován na obnovený povrch.

Domníváme se, že svůj účel nyní všechny přechody plní stoprocentně a pohledové umístění sloupu je jen vadou na kráse, která je poplatná účelu. Kdyby se někteří lidé místo nadávek nejdříve slušně zeptali, možná by zjistili, že v zastavěné části města je umisťování jakýchkoli zařízení či staveb prostě prostorově náročné a málokdy se trefíte do prvotní idey.

Často slýcháme i dotazy na barvu sloupů. Oranžovou barvu mají sloupy z důvodu vyhovění podmínkám Nadace ČEZ, od které jsme na realizaci nasvětlení přechodů obdrželi příspěvek ve výši 120.000 Kč, kterého si velmi vážíme a bez kterého by bylo problematické celou akci finančně zvládnout.

Doufáme, že přes prvotní nevraživost se všichni uživatelé přechodů s novým osvětlením a umístěním sžijí a přispějí tak k větší bezpečnosti na této druhé nejfrekventovanější komunikaci ve městě. Závěrem bychom vás rádi pozvali na slavnostní předání přechodů veřejnosti, které proběhne dne 20.1.2020 v 17.00 hodin před budovou základní školy.

Přikládáme několik fotografií z realizace.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení