Hřbitovní kaple získala nový kabát

Na konci loňského roku skončily práce na opravě hřbitovní kaple ve Šluknov, kterou jste pro loňský rok vybrali k realizaci hlasováním v participativním rozpočtu.

Kaple získala nový kabát jak v exteriéru (výměna střešní krytiny, oprava fasády s novým nátěrem, výměna oken a dveří, zřízení okapního chodníku), tak v interiéru (dokončení bezbariérového přístupu, výměna vnitřních dveří, nové dlažby, ozvučení kaple a mobiliář – katafalk, pult a židle pro pozůstalé). Stavební práce se vzhledem k vytížení stavební firmy bohužel protáhly o více než dva měsíce, za což byla vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta dle uzavřené smlouvy o dílo. Od počátku února je kaple již plně k dispozici a je důstojným prostorem pro poslední rozloučení s našimi nejbližšími.

Přikládáme několik fotografií z realizace.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení