Plánované investiční akce města pro letošní rok

Rádi bychom vás seznámili s přehledem plánovaných stavebních akcí pro letošní rok tak, jak byly zastupitelstvem schváleny v rozpočtu města.

Komunikace

Silnice s kompletně novým asfaltovým povrchem – Hradební, Knížecí, komunikace do Nového Hraběcí, Království – komunikace za odbočkou ke konírně vpravo k rodinným domům, cyklostezka do Rožan, včetně dostavby nových úseků a veřejného osvětlení (pouze v případě úspěšné dotace)

Silnice s dlážděným povrchem – Robotnická, Smetanova (v koordinaci s rekonstrukcí a vodovodu a kanalizace)

Mostky – nový most pod restaurací Jitrovník (již v realizaci)

Chodníky – nová dlažba chodníku v ul. Dr. E. Beneše (v případě úspěšné dotace)

Školská zařízení

Druhá část rekonstrukce školní jídelny (zateplení, střecha, bezbariérový přístup, podlahy, podhledy), dokončení rekonstrukce tělocvičny (podlaha, stěny, žaluzie), zahájení rekonstrukce ZŠ Žižkova (nové sociálky, rekonstrukce vestibulu vč. venkovní části, chodby, přestavba školnického bytu na školní poradenské pracoviště (v případě úspěšné dotace), nové WC a úklidová místnost v MŠ Svojsíkova 352

Památkové objekty

Nová střecha hvozdu sladovny, dokončení obnovy kaple Božího hrobu Křížové cesty v Království, vnitřní omítky a elektroinstalace kostelíku v Císařském, obnova kříže před restaurací Jitrovník v Království

Sportoviště

Uzavření areálu stadionu Slávy Novotného branami, osvětlení sportovního hřiště v Budišínské ulici

Projektové dokumentace

Úprava křižovatky Na Špici, Cyklostezka do Fukova, Zpevněné plochy v lokalitě Garáže, Chodník v Budišínské ulici, Revitalizace sladovny, Úprava prostranství po bývalém kostele ve Fukově, Dopravní hřiště pod OO PČR

Ostatní

Turistický informační systém (směrové šipky a informační tabule a mapy po celém katastru města), obnova zeleně na hřbitově v Království – I. etapa, další etapa obnovy odpadkových košů ve městě

Přípravy většiny výše zmíněných akcí již běží a o realizaci vás budeme podobně jako v minulých letech průběžně informovat. Pokud byste se chtěli o některých akcí dozvědět více, neváhejte se přijít zeptat na ORŽP.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení