I v době virové je třeba investovat

Přestože současná doba není jednoduchá a její dopady na hospodaření obcí nebudou zrovna malé, bylo by určitě chybou zcela rezignovat na nutné opravy a investice. Už jen proto, že právě obecní investice hýbou místní ekonomikou a mohou dát i v době krize regionálním firmám práci. A i s touto ideou byla zahájena stavební sezona roku 2020, kdy byly realizovány tři akce, o jejichž průběhy bychom vás rádi informovali.

Již od počátku roku probíhaly práce na obnově dlážděného povrchu ulice Smetanova. Stav této ulice trápil již dlouho mnohé z nás, avšak z důvodu dlouho plánované opravy kanalizace a vodovodu nemělo smysl komplexnější opravu provádět. Čekání se vyplatilo – nyní máme za v podstatě symbolickou částku (město hradilo jen čtvrtinu z celkových nákladů na obnově povrchu, zbytek uhradila Severočeská vodárenská společnost) zcela předlážděnou celou ulici. Realizační firma KOMASTAV DS z Ústí nad Labem provedla práce ve vysoké kvalitě a stav je s minulostí zcela neporovnatelný.

Nové dlažby se dočkala i další ulice v centru - ulička Robotnická, která spojuje významnější ulice Karlovu a Hřbitovní. Původní dláždění již bylo zcela rozpadlé a povrch byl tak zčásti štěrkový, zčásti jen hliněný. Nové dláždění v obdobném duchu jako např. na náměstí Míru provedly v průběhu pouhého jednoho měsíce Technické služby Šluknov.

Na přelomu zimy a jara rovněž pokročila realizace první části obnovy hřbitova v Království. Na základě loňského hlasování občanů v participativním rozpočtu byla provedena obnova zeleně - skácení stávajících neperspektivních dřevin a jejich náhrada novou výsadbou. V současné době probíhá ještě osazování obrubníků středové cesty, přičemž v další etapě obnovy bychom středovou cestu rádi vydláždili. I zde práce provedly regionální firmy - Technické služby Šluknov, UNILES z Rumburka a stromolezec Tomáš Socha z Nového Boru.

Níže přikládáme několik fotografií, včetně porovnání původního a současného stavu.

Buďte s námi ve spojení