Představení plánu oprav komunikací ve městě

Jednou z nejčastějších oblastí, se kterou většina z vás navštíví náš Odbor rozvoje a životního prostředí, je požadavek na opravu komunikace. Logicky tak tuto oblast vnímáme jako prioritu, které je třeba se intenzivně věnovat.

Již několik let se daří postupně navyšovat částku, která je každoročně na opravy komunikací rozpočtována, ale pochopitelně to zdaleka nestačí pokrýt potřebu nejen pocitovou mezi občany, ale i reálnou. Je však nutné se přiznat, že ideálního stavu jednoduše nejde dosáhnout. Město vlastní přes 30 kilometrů místních komunikací a několik desítek komunikacích účelových (lesní a polní cesty, cesty k osamoceným domům), přičemž logicky se zaměřujeme především na obnovu místních komunikací, a to zejména v rozsahu celoplošných oprav. Zkušenosti z minulosti ukázaly, že dílčí opravy, tzv. „flikování“, či přesypávání děr má jen velmi omezenou životnost, v lepším případě několika měsíců a pokud bychom si nasčítali cenu těchto dílčích oprav, zjistíme, že za dva až tři roky dosáhneme ceny, která činí právě výši celoplošné opravy. Většinou se tedy vyplatí si na komplexní opravu počkat.

Aby bylo možné opravovat s rozmyslem a tam, kde je to skutečně potřeba (ne tedy jen tam, kde jsou nejhlasitější občané, ale zejména tam, kde je větší frekvence vozidel a více trvale bydlících obyvatel), je nutný plán. Ten sice dříve existoval, ale zdaleka neobsáhl celé město. V komplexní podařilo se ho zpracovat až na přelomu loňského a letošního roku a kolegové na úseku silničního správního úřadu strávili mnoho hodin fyzickými kontrolami v terénu i zpracováním v kanceláři. Výsledkem, který byl v dubnu schválen Radou města, je plán oprav komunikací ve městě, který poskytuje ucelený přehled o stavu komunikací na všech katastrech města a současně stanoví prioritu při jejich opravách na základě několika kritérií.

Nejzajímavější informací je, že město vlastní celkem 166 souvislých komunikací (63 ve Šluknově, 103 v místních částech) a pokud bychom je chtěli všechny najednou opravit, činí odhad nákladů na tuto opravu cca 72 mil. Kč. Ročně lze přitom na investiční akce či rozsáhlejší opravy, a to ve všech oblastech správy města vynaložit max. 30 mil. Kč (zbytek ze 130 mil. Kč rozpočtu města spolykají mzdové náklady, náklady na energie, svoz odpadů či správu městských objektů a areálů), přičemž aby nedošlo k zásadnímu úpadku v jiných oblastech, sotva se u komunikací povede roční rozpočet navýšit nad 10 mil. Kč (aktuálně jsou to cca 4 – 5 mil. Kč ročně). Stav komunikací se přitom stále vyvíjí (čti zhoršuje), z čehož je tedy jasné, že nikdy se nepodaří dosáhnout úplné spokojenosti všech občanů ve všech katastrech. Naším cílem však je v horizontu 5 – 10 let opravit všechny komunikace, které to dle plánu vyžadují a pak postupně budeme začínat zase od začátku, jelikož budou nutné opravy silnic, které se uskutečnily před 10 – 15 lety. A tak stále dokola…

Plán oprav komunikací není zcela závazný, ale bude hlavní pomůckou při každoročním rozhodování zastupitelů, které komunikace opravit. V příloze je možné si zkrácenou verzi plánu oprav (včetně zákresu komunikacích určených k celoplošné opravě) prohlédnout – konkrétně se jedná o soupis komunikací určených k opravě na příští tři roky (nezahrnuje komunikace již zasmluvněné k opravě na letošní rok). V plné verzi je k dispozici k nahlédnutí na ORŽP.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Soubory ke stažení

clanky12378/plan_oprav_komunikaci.pdf38 kBAkční plán oprav na roky 2021 - 2023Vloženo: 20. 05. 2020, 09:17h

Buďte s námi ve spojení