Zahájení rekonstrukce chodníku v ulici Dr. E. Beneše

Dnešního dne byla zahájena dlouho připravovaná rekonstrukce chodníku v ul. Dr. E. Beneše, a to v rozsahu od Malého náměstí až k novému chodníku do Císařského. V rámci akce bude stávající rozbitý povrch vyměněn za kamennou mozaiku (identickou jako chodníky na náměstí), v zadní části pak za zámkovou dlažbu.

Dva druhy dláždění jsou použity z důvodu dodržení nutné podmínky památkové péče realizovat chodníky v městské památkové zóně ze žuly. Rekonstrukce bude probíhat převážně po malých úsecích, aby nebyl výrazně omezen provoz na přilehlé silnici. Z důvodů rekonstrukce mohou být dočasně omezeny vjezdy do zahrad či dvorů (vstupy do objektů budou však zajištěny stále). Realizační firmou jsou SaM Silnice a mosty Děčín. S případnými dotazy či požadavky na nutnost zajištění příjezdu (pokud např. očekáváte návoz uhlí či materiálu) se obracejte prosím s předstihem ideálně přímo na pracovníky firmy. Pokud se nedomluvíte na místě, kontakty rádi předáme na ORŽP. Děkujeme za pochopení a shovívavost se stavbou, na kterou jsme již dlouho čekali. Hotovo by mělo být do poloviny září, ale budeme se snažit realizaci zkrátit.

Buďte s námi ve spojení