Rekonstrukce chodníku v ul. Dr. E. Beneše

Jak již v minulosti informovali, městu Šluknov se podařilo v letošním roce získat cca 20 mil. Kč dotačních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedním z podpořených projektů je i dlouho připravovaná rekonstrukce chodníku v ulici Dr. E. Beneše v úseku od Malého náměstí až ke stávajícímu chodníku do Císařského.

V současné době vzhledem k rychlému postupu prací ze strany realizační firmy je rekonstrukce již před dokončením – zbývá pouze dodláždit část chodníku z kamenné mozaiky. Nejfrekventovanější a zejména nákladní dopravou poznamenaná ulice je tak konečně po mnoha letech pro chodce bezpečná. Přikládáme několik fotografií z realizované stavby. O průběhu dalších podpořených akcích z IROP, díky kterým se i v době fatálního propadu příjmů města z důvodu ekonomických dopadů pandemie zcela nezastavila investiční činnost, vás budeme informovat v následujících číslech ŠN.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení