Opravený mostek v Království

Město Šluknov je vlastníkem až těžko uvěřitelného počtu mostků – celkem 99 po celém katastru města. Tento stav odpovídá celkové délce komunikací a poloze města v kotlině, kterou protéká hned několik potoků. Při takovém počtu mostních objektů je bohužel zřetelné, že se mezi nimi najdou i mostky velmi letité, v podstatě v původním stavu či jen provizorně zpevňovaných (nejčastěji mostky ze žulových překladů, někdy zpevněné betonovými panely či potažené asfaltem).

Přestože již více než třetina mostků byla v posledních 10 letech rekonstruována, máme v této oblasti stále velké rezervy. Rádi bychom tak každý rok pár mostků opravili, ideálně v návaznosti na probíhající opravy koryta potoka. Prioritu pochopitelně budou mít mostky na častěji využívaných veřejných komunikacích.

Jedním z takových mostků je i mostek přes Rožanský potok pod restaurací Jitrovník, který byl připraven k rekonstrukci již od roku 2016. Vzhledem k dřívějším škrtům v rozpočtu došlo k realizaci rekonstrukce až v roce letošním. V rámci prací byl původně mostek ze žulových překladů rozebrán, byly vystavěny nové opěry a betonová mostovka s živičným krytem. Mostek umožňuje lepší najetí do křižovatky, která se nachází hned za ním a rovněž má větší průtočný profil, což přinese pozitivní efekt zejména při přívalových deštích. Práce provedly v průběhu jarních a letních měsíců Technické služby Šluknov. Přikládáme několik fotografií z průběhu realizace.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení