Odpady na sídlišti

Před časem jsme na Odbor rozvoje a životního prostředí dostali fotografie, video a s tím samozřejmě i stížnost na nepořádek na sídlišti. Tato problematika je nám samozřejmě dlouhodobě známá. Otázkou je, jak s tímto odpadem naložit? Ve světě je běžné, že kdo ten, nezaplatí , tomu se nevyveze. Jak je to u nás? Konkrétně tedy v této lokalitě?

Pro všechny občany města Šluknova platí obecně závazná vyhláška o nakládání s odpady. V té je mimo jiné uvedeno množství odpadu, pro které město poskytuje nádoby. Je to 25 litrů na osobu a týden. Pro sídliště však děláme výjimku a celkem je tu rozmístěno o 10 kontejnerů více než ukládá městská vyhláška a to především z důvodů hygienických. Ve vyhlášce je mimo jiné také uvedeno, že nadlimitní množství odpadů je možné uložit do speciálních pytlů nebo je odvézt do sběrného dvora. Zároveň zákon i vyhláška ukládají občanům povinnost odpad třídit. Fakt, že objemný odpad patří do sběrného dvora, není třeba zmiňovat. Nic z toho se na sídlišti neděje. Někteří obyvatelé sídliště jsou natolik pohodlní, že pokud je první kontejner v řadě plný, neobtěžují se dojít ke druhému a odpady prostě položí vedle, což je samozřejmě lákavé pro kdejaké zvíře, kočkami počínaje a krysami konče. Přestože město na sídlišti permanentně ponechává přistavený velkokapacitní kontejner na objemný odpad, pro mnohé občany je „obtížné“ odnést tento odpad až tam a raději ho vhodí do běžného kontejneru, čímž ho okamžitě zaplní, stejně jako nesloženými krabicemi. Popeláři šluknovské svozové společnosti ze sídliště pravidelně každý týden odvezou téměř půl tuny odpadů, které se nacházejí mimo kontejnery. (viz foto)

Přejděme k finanční problematice odpadů na sídlišti ve Šluknově. V této lokalitě je k trvalému pobytu přihlášeno 1409 poplatníků za rok 2020 a ke dni 10.11.2020 činí dlužná částka 534.754 Kč. Za rok 2019 + 2020 tito poplatníci dluží 890.432 Kč. Připočtěme k tomu náklady na nadlimitní kontejnery (cca 170.000 Kč), pravidelné přistavování velkokapacitního kontejneru a nárazový úklid v okolí kontejnerů (+ - 70.000 Kč ročně). V této částce pak není zahrnuta cena za standardní vývoz kontejnerů na sídlišti, ale pouze za nadstandardní služby.  Z uvedených čísel si lze udělat obrázek, jak město přistupuje k této lokalitě, avšak bez jakéhokoliv efektu.

Město je obviňováno z toho, že občané sídliště musí žít v takovýchto podmínkách, avšak kolik kontejnerů, kolik peněz, kolik práce je nutné investovat, aby se tato situace zlepšila? V jiných českých městech se rozhodli odpady od kontejnerů neuklízet vůbec (viz iDnes – Město (Roudnice nad Labem) přestane uklízet harampádí od popelnic. Věří, že tím lidi polepší - Zdroj: https://www.idnes.cz/usti/zpravy/odpad-popelnice-roudnice-neporadek.A201106_140007_usti-zpravy_mendl).

Je samozřejmé, že na uvedenou situaci doplácí ti slušní a platící občané žijící na sídlišti. Město Šluknov hledá možnosti jak tuto tíživou situaci řešit. Jistou nadějí by mohl být nový zákon o odpadech na jehož základě by mohlo město obecně závaznou vyhláškou změnit podmínky nakládání s komunálním odpadem ve městě. Ten však dosud nebyl schválen a reálný náběh jeho účinnosti včetně pozitivního dopadu můžeme očekávat až v roce 2022.

Božena Naňáková, ORŽP

Buďte s námi ve spojení