Práce na školní jídelně a cyklostezce do Rožan pokračují

Přestože většina letošních stavebních akcí města byla již dokončena, ty dvě největší se překlápí do příštího roku.

IROP_CZ_RO_B_C RGB

V případě školní jídelny je první etapa její celkové rekonstrukce cca v polovině. Po již dříve provedené výměně oken a nové vzduchotechnice a osvětlení v kuchyni jsou již dokončeny i další vnitřní úpravy – podlahy a obklady u vstupu do jídelny, výměna dveří na veřejně přístupných trasách a kompletní stavební úpravy vestibulu a šatny (podlahy, podhledy, osvětlení, WC, úklidová místnost). Prováděny jsou nyní zejména práce na nové přístavbě, jejíž součástí bude i výtah pro zajištění bezbariérovosti a kompletní zateplení objektu (včetně soklu a střechy). Stavební úpravy realizuje společnost PSD z Děčína a akce je financována hned ze dvou dotačních zdrojů – Operačního programu Životní prostředí (pro energetické úspory objektu) a programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (pro energetické úspory objektu). Dokončení akce je plánováno na květen roku 2021.

Druhou velkou realizovanou akcí je rekonstrukce stávající cyklostezky do Rožan, včetně dostavby chybějících úseků tak, aby se cyklista (a pochopitelně i chodec) bezpečně dostal ze Šluknova až ke státní hranici. Celkové délka cyklostezky je necelé tři kilometry, přičemž více než třetinu nových úseků je třeba dostavět. Akci předcházela dlouhá investiční příprava zejména z důvodu zajištění pozemků cizích vlastníků (těch je po trase 14) a dlouhého úsilí k získání dostačující výše dotačních prostředků, aby bylo možné celou akci financovat. To se podařilo, a proto práce, které realizuje sdružení firem ZEMPRA Děčín a ZEPS Lindava, mohly být v srpnu zahájeny. Kromě samotné stezky s asfaltovým povrchem je součástí stavby i veřejné osvětlení, 3 propustky, opěrná zeď a lávka u starého mlýna, obnova odpočinkového místa u komína a nové odpočinkové místo s přístřeškem za Olexovým rybníkem v Rožanech. Akce je dotací ve výši 95 % spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu a její dokončení je rovněž plánována na konec května příštího roku.

K oběma akcím přikládáme několik fotografií z realizace.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

EU Fond soudržnosti OPŽP a MŽP

Buďte s námi ve spojení