Orientace po městě bude pro návštěvníky i nové obyvatele jednodušší

Po téměř deseti letech od prvotního záměru přistoupilo město Šluknov k realizaci základního prvku turistické infrastruktury, který u nás doposud chyběl - turistického a orientačního informačního systému.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Jeho nejpodstatnější součástí je zejména systém 31 směrovníků rozmístěných po katastru odkazujících na turistické cíle (vyhlídky, zámek, křížové cesty, památky, aj.) a objekty občanské vybavenosti (radnice, lékař, pošta, nádraží, aj.), díky kterému je umožněna jednoduchá orientace po městě nejen turisty, ale třeba i pro nově přistěhovavší občany, kteří město ještě tolik neznají.

Směrovníky jsou umístěny jak na samostatných sloupcích zakončených hlavicí s městským logem, tak na stožárech veřejného osvětlení. Kromě těchto 31 uzlů, které jsou dnes již po městě rozmístěny, bude na počátku roku nadcházejícího osazeno ještě 24 (převážně kamenných, pouze v centru města budou osazeny subtilnější ocelové konstrukce) infotabulí, které nahradí stávající dožívající dřevěné konstrukce a 11 velkoplošných map.

Výrobu a dodávku prvků informačního systému zajišťuje na základě provedeného zadávacího řízení varnsdorfská firma SAUNEO, samotnou montáž pro ni provádí jako podzhotovitel Technické služby Šluknov. Veškeré výstupy, jejichž součástí bude i výroba nových městských map, jsou realizovány v rámci projektu „Turistický informační a orientační systém města Šluknov“, který byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení