Podřipský žesťový kvintet - pod Vašimi okny

Ve středu 16. prosince odpoledne přivezl do našeho města kouzelnou vánoční atmosféru Podřipský žesťový kvintet. V rámci krátkých vánočních koncertů „pod vašimi okny“ zahrál odpoledne a k večeru na náměstí u vánočního stromu, ale také u domů s pečovatelskou službou v Lužické i Nerudově ulici a v Domově pro seniory. Věříme, že se nám snad alespoň touto formou podařilo mnohé posluchače potěšit - jejich krásné reakce byly velkým poděkováním naopak pro hudebníky.

Ve středu 16. prosince odpoledne přivezl do našeho města kouzelnou vánoční atmosféru Podřipský žesťový kvintet. V rámci krátkých vánočních koncertů „pod vašimi okny“ zahrál odpoledne a k večeru na náměstí u vánočního stromu, ale také u domů s pečovatelskou službou v Lužické i Nerudově ulici a v Domově pro seniory. Věříme, že se nám snad alespoň touto formou podařilo mnohé posluchače potěšit – jejich krásné reakce byly velkým poděkováním naopak pro hudebníky.

Ing. Bc. Ivana Lukešová a kolektiv Odboru kultury

foto: Jiří Fišer

Buďte s námi ve spojení