Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva města Šluknov ve čtvrtek dne 11. března 2021

Místo konání: Šluknovský zámek – velký sál 1. patro, Zámecká 642, Šluknov
Doba konání: čtvrtek 11. března 2021 od 16:00 hodin

PřílohaPDF

Navržený program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až prosinec 2020
 5. Podání žádosti z Národní sportovní agentury pro akci „Revitalizace objektu tribuny v areálu městského stadionu Slávy Novotného, Šluknov“
 6. Programu regenerace Městské památkové zóny Šluknov 2021 – rozdělení příspěvku
 7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se stanoví systém obecního hospodářství
 8. Pozemky
 • Prodej pozemků (část p. p. č. 228/1, část p. p. č. 578/2 vše v k. ú. Nové Hraběcí, část p. p. č. 1013/1, p. p. č. 1019/1, p. p. č. 1019/3 vše v k. ú.  Rožany, část p. p. č. 766, p. p. č. 854/3, p. p. č. 854/2 vše v k. ú. Království, p. p. č. 707, část p. p. č. 1200/3, část p. p. č. 1199, část p. p. č. 1196, část p. p. č. 1200/1, p. p. č. 1201, část p. p. č. 2273/86 vše v k. ú. Šluknov)  
 • Revokace usnesení č. 25/10Z/2020
 • Směna pozemků (p. p. č. 3083/12 v k. ú. Království)
 • Nákup pozemků (část p. p. č. 1402, část p. p. č. 83/2 vše v k. ú. Šluknov)
 1. Různé
 • Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města
 • Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru
 1. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města
 2. Závěr zasedání

Buďte s námi ve spojení